بازی کونکوردیا (Concordia)

Concordia

شناسه: 1476 برند: Game Buzz گروه: بازی فکری

وضعیت: ناموجود

لطفا تماس بگیرید

"کنکوردیا" یک بازی استراتژی صلح آمیز با موضوع توسعه اقتصادی در دوران روم می‌باشد. به جای روی آوردن به شانس در تاس یا کارت، بازیکنان باید به توانایی های استراتژیک خود تکیه کنند. رقبای خود را به خوبی زیر نظر داشته باشید و متوجه اهداف‌شان شوید تا در فرصتی مناسب از آنها پیشی بگیرید!


لطفا تماس بگیرید

بازی کونکوردیا (Concordia)

2000 سال پیش، امپراتوری روم بر سرزمین های اطراف دریای مدیترانه حکومت می کرد. با صلح در مرزها، هماهنگی در داخل سرزمین‌ها، قانون یکسان و پول رایج، اقتصاد رشد کرد و سلسله های قدرتمند رومی را به وجود آورد که در شهرهای متعدد گسترش یافتند. یکی از این سلسله ها را هدایت کنید و استعمارگران را به قلمروهای دورافتاده امپراتوری بفرستید. شبکه تجاری خود را توسعه دهید؛ و خدایان باستانی را به خاطر موهبت‌شان، خشنود کنید ...
همه‌ برای به دست آوردن فرصتی برای ظهور پیروزی!

"کنکوردیا" یک بازی استراتژی صلح آمیز با موضوع توسعه اقتصادی در دوران روم می‌باشد. به جای روی آوردن به شانس در تاس یا کارت، بازیکنان باید به توانایی های استراتژیک خود تکیه کنند. رقبای خود را به خوبی زیر نظر داشته باشید و متوجه اهداف‌شان شوید تا در فرصتی مناسب از آنها پیشی بگیرید!


جوایز و افتخارات :
2017 Gra Roku Advanced Game of the Year Nominee
2016 MinD-Spielepreis Complex Game Nominee
2015 Nederlandse Spellenprijs Best Expert Game Winner
2015 Nederlandse Spellenprijs Best Expert Game Nominee
2014 Kennerspiel des Jahres Nominee
2014 JUG Adult Game of the Year Finalist
2014 Jogo do Ano Nominee
2014 International Gamers Award - General Strategy: Multi-player Nominee
2013 Meeples' Choice Winner
2013 Meeples' Choice Nominee
2013 Jocul Anului în România Advanced Finalist


اجزاء بازی
193 قطعه‌ی چوبی
75 خانه
15 مهاجر دریایی
15 مهاجر زمینی
5 نشان گرِ امتیاز
83 توکن چوبی کالا
قطعات صفحه‌ی بازی
5 صفحه‌ی انبار
30 توکن شهر
24 نشان‌گرِ پاداش
سکه‌ها
72 کارت بازی
65 کارت شخصیت
1 کنکوردیا
1 فرماندار کل
5 کارت راهنما
صفحه‌ی بازی
 دو رو : ایتالیا / امپراتوری  
دفترچه‌ی قوانین بازی + خلاصه‌ی قوانین

 

چیدمان ابتدایی و آماده‌سازی

 

نحوه‌ی آماده‌سازیِ بازی کونکوردیا در برگه‌ی راهنمای فوری، مُفصّلاً شرح داده شده‌است! کارت‌های فروشی و کارت‌های شخصیتِ آغازینِ اضافی (بسته به تعداد بازیکنان)، به جعبه‌ی بازی برمی‌گردند. پس از آن‌که آغازکننده‌ی بازی، به شکل توافقی، تعیین شد، کارت فرماندارِ کُل را به آخرین بازیکن (بازیکنِ سمت راستِ بازیکن آغازکننده) بدهید! 
1) توکن‌های شهر را پخش کنید
1-1) توکن‌های شهر را به‌خوبی باهم مخلوط کرده و به شکلی روی صفحه‌ی بازی (در قسمت مخصوص، گوشه‌ی بالا - سمت چپ) بچینید که سمت حروف‌شان (A، B، C، D) روبه‌بالا باشد (توکن‌های گروه D، در بازی با صفحه‌ی ایتالیا، مورد استفاده قرار نمی‌گیرند).
2-1) توکن‌های شهر را روی شهرهای نقشه بگذارید (به شکل تصادفی ولی بر اساس حروف الفبا: توکن‌های A روی شهرهای A و...).
3-1) توکن‌ها رو می‌شوند و مشخّص می‌شود که هر شهر چه کالایی تولید می‌کند.
2) نشان‌گرهای پاداش (Bonus) را جای‌گذاری کنید.
ارزشمندترین کالای هر سرزمین را مشخّص کنید. ارزش پارچه 7 است، شراب 6، ابزار 5، غذا 4 و آجر 3. برای هر سرزمین، نشان‌گرِ پاداشی متناسب با ارزشمندترین کالای آن سرزمین، در محلّ مخصوص نشان‌گرها (گوشه‌ی بالا - سمت چپ صفحه‌ی بازی) بگذارید.
در این مثال، ارزشمندترین کالای آسیا، ابزار است و ارزشمندترین کالای سیریا (سوریه)، پارچه... پس نشان‌گرِ پاداش ابزار در کنار نام آسیا می‌نشیند و نشان‌گرِ پاداش پارچه در کنار نام سیریا... در مورد 10 سرزمین دیگر نیز به همین شکل عمل کنید.

3) ستون کارت‌ها (ی فروشی) را آماده کنید.
1-3) کارت‌های فروشی (30 کارت) را بر اساس عدد رومیِ پُشت‌شان (1 تا 5 / I تا V) دسته‌بندی کنید (دسته‌ی I، دسته‌ی II و...).
2-3) کارت‌هایی که عدد پُشت‌شان بزرگ‌تر از عدد تعداد بازیکنان است، از بازی بیرون گذاشته می‌شوند. مثلاً در بازی 3-نفره، کارت‌هایی با عددهای 4 (IV) و 5 (V) از بازی بیرون گذاشته می‌شوند. بقیه‌ی کارت‌ها دسته‌بندی شده و هر دسته، خوب بُر می‌خورد. در نهایت، دسته‌های کارت‌ها را روی هم گذاشته و یک ستون کارت تشکیل بدهید (کارت‌های کوچک‌تر در بالا و کارت‌های بزرگ‌تر در پایین).
3-3) 7 کارتِ بالاییِ ستون کارت‌ها رو شده و در خانه‌های مخصوص در ویترین فروش (گوشه‌ی بالا - سمت راست صفحه) چیده می‌شوند. بقیه‌ی کارت‌های ستون به‌اضافه‌ی کارت کونکوردیا در کنار صفحه قرار می‌گیرند.

4) آماده‌سازی بازیکنان
هر بازیکن (مثلاً بازیکن زرد)، 1 مُهاجر (کولونیست) زمینی و 1 مُهاجر (کولونیست) دریایی در رُم (Roma) می‌گذارد و نشان‌گرِ امتیازات‌اَش را نیز در خانه‌ی "صفر" (ردیف امتیازات، دور صفحه‌ی بازی) می‌گذارد. سپس هر بازیکن، 2 مهاجر دریایی و 2 مهاجر زمینیِ خود را به‌همراه 6 توکن کالا (2 غذا، 1 پارچه، 1 ابزار، 1 شراب و 1 آجر) در جایگاه‌های انبار خود می‌گذارد. به این ترتیب، 10 جایگاه از 12 جایگاه انبارِ هر بازیکن پُر می‌شود!
هر بازیکن 15 "خانه" و 7 "کارت شخصیت آغازین" از رنگ انتخابی‌اَش دریافت می‌کند (که می‌شود "دستِ" آغازین‌اَش). بازیکن آغازکننده، توافقی تعیین شده و 5 سِستِرتیوس (به‌عنوان سرمایه‌ی اوّلیه) دریافت می‌کند؛ نفر دوّم (در جهت ساعت‌گرد) 6 سِستِرتیوس و همین‌طور الی آخر... کارت فرماندارِ کُل نیز به نفر آخر داده می‌شود. (این چیدمان، در پُشت انبارهای بازیکنان نیز نشان داده شده‌است.)
روند بازی
بازیکنان به‌نوبت (در جهت ساعت‌گرد) بازی می‌کنند. "دستِ" بازیکن، شاملِ کارت‌های شخصیت بازی‌نشده‌ی اوست. نوبت هر بازیکن، شاملِ بازی کردنِ یک کارت از دست‌اَش و انجام عملیاتِ آن کارت است. کارت‌های بازی‌شده‌ی هر بازیکن، به‌رو روی هم گذاشته شده (به شکلی که فقط بالاترین کارت دیده می‌شود) و ستون کارت‌های سوخته‌ی او را تشکیل می‌دهند. با بازی شدنِ یک کارت نماینده (Tribune)، بازیکن می‌تواند همه‌ی کارت‌های بازی‌شده‌اش را به دست‌اَش برگرداند.

پایان بازی
بازی در صورتی به پایان می‌رسد که یا یکی از بازیکنان، آخرین کارتِ ویترین فروش را خریداری کند... یا یکی از بازیکنان، 15اُمین خانه‌اش را بسازد. در هر صورت، بازیکنی که باعث پایان بازی شده، کارت کونکوردیا را پاداش می‌گیرد؛ سپس بقیه‌ی بازیکنان، نوبت پایانیِ خود را بازی کرده و در نهایت، همگی مجموع امتیازات خود را محاسبه می‌کنند.

کسب امتیاز
هر کارت شخصیت، با یکی از خدایان عهد باستان مُرتبط است. این خدایان، برای دستاوردهای خاص (مثلاً تعداد سرزمین‌های دارای سَکَنه یا تعداد مهاجران یا...)، جُداگانه پاداش‌هایی عطا می‌کنند.
اگر اوّلین بار است که کونکوردیا بازی می‌کنید، پیشنهاد می‌شود که امتیازشماریِ میانه‌ی بازی را انجام دهید. امتیازشماریِ نهایی و امتیازشماریِ میانه‌ی بازی، در پایان همین راهنما توضیح داده شده‌اند.

دسته بندی بازیاستراتژیک
رده سنی+13
تعداد نفرات2-5 نفر
زمانبیشتر از 120 دقیقه
پيچيدگي و سختي بازینیمه سنگین
نیاز به زبان انگلیسیبی نیاز
كارت در بازيدارد
صفحه در بازیدارد
تاس در بازيندارد
مهره و آدمك در بازيدارد
توكن در بازيدارد
تولیدایرانی

تاکنون دیدگاهی در مورد این محصول ثبت نشده است!

تاکنون سوالی در مورد این محصول پرسیده نشده است!در مورد این محصول سوالی دارید؟

سوال خود را در این کادر مطرح کنید تا در کوتاهترین زمان ممکن به آن پاسخ دهیم

ارسال سوال

لطفا درخواست خود را به همراه شرایط و توضیحات مورد نظرتان را برای ما بنویسید تا در اولین فرصت بررسی کنیم

ثبت درخواست

سایر محصولات در همین گروه

لینک این محصول را از طریق یکی از شبکه های اجتماعی زیر برای دوستان خود ارسال کنید
با خرید این محصول به میزان تعیین شده به مجموعه امتیازهای شما در فروشگاه مانترا افزوده می شود.

 

امتیازهایی که کسب می کنیم چه فایده ای برایمان دارد؟

امتیازهای کسب شده در شرایط مختلف می تواند برای شما کارساز باشد. به عنوان مثال:

  • هر چقدر که امتیاز بیشتری کسب کرده باشید، در زمان قرعه کشی شانس بیشتری برای برنده شدن دارید.
  • زمانی که امتیازهای شما به میزان مشخصی برسد، شما تبدیل به کاربر ویژه فروشگاه مانترا می شوید و از آن پس به میزان مشخصی تخفیف بر روی تمام محصولات به شما تعلق می گیرد.
  • می توانید امتیازهای خود را به کیف پول تبدیل کنید و در خریدهای خود از آن استفاده کنید.

به این محصول نیاز دارید؟

لطفا شماره تماس خود را بگذارید تا به محض موجود شدن به شما اطلاع دهیم