بازی فکری جادوی کهن RES ARCANA

RESARCANA

شناسه: 1373 برند: مانترا گروه: بازی فکری

وضعیت: ناموجود

لطفا تماس بگیرید

جادوگران، برای تسلّط بر اَبنیه‌ی باستانی و اَماکن قدرت، با یکدیگر رقابت می‌کنند! در هیأتِ یک جادوگر، با به‌کارگیری اکسیرها و اَلواح جادوی خود، سِحراَفزار بسازید و با استفاده از قدرت‌های سِحراَفزارها، اژدهایان را به خدمت بگیرید. جادوگری که بیش‌ترین امتیاز را کسب کند، برنده‌ی بازی خواهد بود!


لطفا تماس بگیرید

شاید از این محصولات خوشتان بیاید

  • بازی فکری جادوی کهن RES ARCANA

بازی ایرانی جادوی کهن Res Arcana

محتویات جعبه
40 کارت "سِحراَفزار" / 10 کارت "جادوگر" / 10 کارت "بنای باستانی"
150 توکن "اکسیر" (5 نوع "اکسیر" مختلف؛ از هر کدام 30 توکن): هیجان / زندگی / آرامش / مرگ / طلا
5 "مکان قدرت" (کارت‌های دو-رو) / توکن بازیکن نخست (((بازیکن نخست / امتیاز)))
8 "لوح جادو" (کارت‌های کوچک) / 12 چیپ "اکسیر" 5 تایی / 4 کارت مرجع / کارت چکیده‌ی قوانین

نگاهی به بازی
جادوگران، برای تسلّط بر اَبنیه‌ی باستانی و اَماکن قدرت، با یکدیگر رقابت می‌کنند!
در هیأتِ یک جادوگر، با به‌کارگیری اکسیرها و اَلواح جادوی خود، سِحراَفزار بسازید و با استفاده از قدرت‌های سِحراَفزارها، اژدهایان را به خدمت بگیرید. جادوگری که بیش‌ترین امتیاز را کسب کند، برنده‌ی بازی خواهد بود!
هر جادوگر، بازی را با یک توکن از هر اکسیر (جمعاً 5 توکن)، 3 سِحراَفزار -به عنوان "دست آغازین"اَش- و یک لوح جادو آغاز می‌کند.
در طول یک دور، شما ابتدا اکسیر جمع‌آوری کرده و سپس نوبت به نوبت، هر کدام یک عملیات انجام می‌دهید... تا این که همه "انصراف" بدهند! هدف، داشتن بیش‌ترین امتیازات ممکن (10 امتیاز یا بیش‌تر)، در زمان "بررسی احتمال پیروزی" است.

اکسیرها: هیجان / زندگی / آرامش / مرگ / طلا

"کارت‌های بازی"
جادوگرها و اَلواح جادو، در هنگام آماده‌سازی و چیدمان ابتدایی، انتخاب شده و بلافاصله وارد بازی می‌شوند (پیشِ روی بازیکنان قرار می‌گیرند، نه در "دست"شان). در هر دور، وقتی که بازیکنی انصراف می‌دهد، باید لوح جادوی خود را با لوحی دیگر -از "خزانه‌ی عمومی"- عوض کند!
هر بازیکن، یک "دسته کارت"، شامل 8 کارت سِحراَفزار دارد که 3 تا از آن‌ها، دست آغازین او را تشکیل می‌دهند. سِحراَفزارها پس از پرداخت شدن هزینه‌ی ساخت‌شان با اکسیرها (اَرزهای رایج بازی)، وارد بازی می‌شوند (پیش روی بازیکنان، روی میز چیده می‌شوند). برخی از سِحراَفزارها، در زیرگروه "اژدهایان" یا "مخلوقات جادویی" نیز قرار می‌گیرند. تعداد کمی از سِحراَفزارها ارزش امتیازی داشته و امتیاز نصیب بازیکنان می‌کنند.
اَبنیه‌ی باستانی و اَماکن قدرت، پس از پرداخت شدن هزینه‌ی ساخت‌شان با اکسیرها، از وسط محوطه‌ی بازی برداشته و تصاحب -و ساخته- می‌شوند (مثل سِحراَفزارها، پیش روی بازیکنان قرار می‌گیرند). اَبنیه و اَماکن، پس از آن که به دست بازیکنی افتادند، هرگز نمی‌توانند به دست بازیکنی دیگر بیفتند! اَبنیه و اَماکن، بخش عمده‌ی امتیازات بازیکنان را تأمین می‌کنند.
"کارت‌هایی" که "قابلیت جمع‌آوری" دارند، در ابتدای هر دور، اکسیر نصیب بازیکنان می‌کنند.
بیش‌تر "کارت‌ها"، دارای یک یا چند "قدرت" هستند. قدرت‌ها، هزینه‌هایی دارند و تأثیراتی نیز بر بازی می‌گذارند. بسیاری از هزینه‌ها، شامل چرخاندن کارت مربوطه -به حالت افقی- می‌شوند؛ وقتی که کارتی چرخانده شد (به حالت افقی در آمد)، قدرت‌هایش -بجز برخی قدرت‌های "واکنشی"- دیگر نمی‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند!
در پایان هر دور، "احتمال پیروزی" بررسی می‌شود. اگر هیچ بازیکنی پیروز نشده بود، کارت‌های بازی را مرتّب کرده (به حالت عمودی برگردانده) و دور جدیدی را آغاز کنید.
کدام جادوگر خواهد توانست با استفاده‌ی هوشمندانه از سِحراَفزارها، اَلواح جادو، عملیات‌ها و اکسیرهایش، 10+ امتیاز کسب کرده و برنده‌ی بازی شود؟!


آماده‌سازی و چیدمان ابتدایی
1) اَلواح جادو، ظرف اکسیرها و چیپ‌های اکسیر 5 تایی را در وسط میز گذاشته و "خزانه‌ی عمومی" را تشکیل دهید.
2) اَماکن قدرت را در کنار آن‌ها بچینید.
در بازی نخست: کارت‌ها را طوری بچینید که نمادهای @ "رو" باشند.
در بازی‌های بعدی: برای هر مکان قدرت -به صورت تصادفی یا توافقی- تعیین کنید که کدام طرفش "رو" باشد!
3) کارت‌های بنای باستانی را بُر بزنید؛ 2 تا از آن‌ها را "به‌رو" در وسط میز بازی بچینید و با بقیه، یک "ستون کارت‌کشی" تشکیل دهید.
4) از هر اکسیر، یک توکن به هر بازیکن بدهید تا "مخزن اولیه"اَش را تشکیل دهد.
5) بازیکن نخست را انتخاب کنید و توکن بازیکن نخست را به او بدهید!
6) کارت‌های جادوگر و کارت‌های سِحراَفزار را جداگانه بر بزنید. به هر بازیکن، 2 جادوگر و 8 سِحراَفزار بدهید؛ بقیه را به جعبه‌ی بازی برگردانید! هر بازیکن، کارت‌هایش را بررسی می‌کند...
نکته: ببینید آیا "اژدها"، "مخلوق جادویی" یا "راه‌هایی برای به دست آوردن طلا" در اختیار دارید...؟ این‌ها می‌توانند شما را به تصاحب مکان قدرتی که برای شما بسیار مناسب است، نزدیک کنند یا به شما امکان بدهند که چند بنای باستانی بخرید!
هر بازیکن، پس از بررسی کارت‌هایش، سِحراَفزارهای خود را بُر زده و "دسته‌ی کارت‌ها"یش را تشکیل می‌دهد، سپس آن را پیشِ روی یکی از رقبا می‌گیرد تا او -در صورت تمایل- "کوپ" (یا به قولی: "کوت") کند و در نهایت، 3 کارت بالایی دسته‌ی کارت‌ها را برداشته و "دست آغازین" خود را تشکیل می‌دهد.
سپس هر بازیکن، یک جادوگر انتخاب می‌کند. جادوگرهای‌تان را "به‌رو" پیش روی خود بگذارید. جادوگرهای انتخاب‌نشده را به جعبه‌ی بازی برگردانید!
در بازی نخست: به‌جای این حرکات پیچیده و مُحَیّرالعُقول (!)، به هر بازیکن یک دستِ 3 کارتی از پیش تعیین‌شده (شامل کارت‌هایی که در گوشه‌ی پایین - سمت راست‌شان، اعداد 1 / 2 / 3 / 4 ثبت شده‌است؛ 3 کارت با عدد 1 به یک نفر، 3 کارت با عدد 2 به نفر بعدی و...) و جادوگر متناسب (هم‌شماره) با کارت‌هایش را بدهید. به هر بازیکن، 5 کارت سِحراَفزار نیز -به عنوان دسته کارت شخصی‌اَش- بدهید. هیچ‌کس نباید کارت‌های دیگری را ببیند!
7) بازیکنان، هر کدام 1 لوح جادو برای خود انتخاب می‌کنند؛ به ترتیب، در جهت پادساعت‌گرد؛ اوّل از همه، بازیکن سمت راست بازیکن نخست!

روش بازی
هر بازی، در 4 الی 6 دور برگزار می‌شود و در هر دور، باید این مراحل را طی کنید:
1) اکسیر جمع‌آوری کنید:
* همه‌ی قابلیت‌های جمع‌آوری را اعمال کنید... و
* می‌توانید از کارت‌ها، اکسیر به دست بیاورید.

2) عملیات انجام بدهید؛ نوبت به نوبت (در هر نوبت 1 عملیات)؛ در جهت ساعت‌گرد؛ اوّل از همه، بازیکن نخست:
* یک سِحراَفزار بسازید... یا
* یک بنای باستانی یا یک مکان قدرت را تصاحب کنید (بسازید)... یا
* یک کارت بسوزانید و در عوض، 1 توکن اکسیر طلا یا 2 توکن هم‌سان یا غیرهم‌سان دیگر -از هر اکسیری بجز طلا- دریافت کنید... یا
* از یکی از قدرت‌های یکی از "کارت‌هایی که در حالت عمودی قرار دارند"، استفاده کنید... یا
* انصراف بدهید: لوح جادوی خود را تعویض کرده و 1 کارت بکشید...
آن‌قدر -نوبت به نوبت- ادامه بدهید تا همه‌ی بازیکنان انصراف بدهند!

دسته بندی بازیاستراتژیک
رده سنی+14
تعداد نفرات2-4 نفر
زمانحدود 45 دقیقه
پيچيدگي و سختي بازینیمه سبک
نیاز به زبان انگلیسیبی نیاز
كارت در بازيدارد
صفحه در بازیندارد
تاس در بازيندارد
مهره و آدمك در بازيدارد
توكن در بازيدارد
تولیدایرانی

تاکنون دیدگاهی در مورد این محصول ثبت نشده است!

تاکنون سوالی در مورد این محصول پرسیده نشده است!در مورد این محصول سوالی دارید؟

سوال خود را در این کادر مطرح کنید تا در کوتاهترین زمان ممکن به آن پاسخ دهیم

ارسال سوال

لطفا درخواست خود را به همراه شرایط و توضیحات مورد نظرتان را برای ما بنویسید تا در اولین فرصت بررسی کنیم

ثبت درخواست

سایر محصولات در همین گروه

لینک این محصول را از طریق یکی از شبکه های اجتماعی زیر برای دوستان خود ارسال کنید
با خرید این محصول به میزان تعیین شده به مجموعه امتیازهای شما در فروشگاه مانترا افزوده می شود.

 

امتیازهایی که کسب می کنیم چه فایده ای برایمان دارد؟

امتیازهای کسب شده در شرایط مختلف می تواند برای شما کارساز باشد. به عنوان مثال:

  • هر چقدر که امتیاز بیشتری کسب کرده باشید، در زمان قرعه کشی شانس بیشتری برای برنده شدن دارید.
  • زمانی که امتیازهای شما به میزان مشخصی برسد، شما تبدیل به کاربر ویژه فروشگاه مانترا می شوید و از آن پس به میزان مشخصی تخفیف بر روی تمام محصولات به شما تعلق می گیرد.
  • می توانید امتیازهای خود را به کیف پول تبدیل کنید و در خریدهای خود از آن استفاده کنید.

به این محصول نیاز دارید؟

لطفا شماره تماس خود را بگذارید تا به محض موجود شدن به شما اطلاع دهیم