بازی هارو ایچیبان (haru ichiban)

haru ichiban

شناسه: 1709 برند: بردباکس گروه: بازی فکری

وضعیت: ناموجود

لطفا تماس بگیرید

نیلوفرهای آبی را گل دهی کنید و آنها را به لطف نسیم اول بهار حرکت دهید تا اشکال هندسی هماهنگ (خطوط یا دسته گلهای همرنگ) ایجاد کنید و امتیاز پیروزی کسب کنید.


لطفا تماس بگیرید

بازی هارو ایچیبان Haru Ichiban

 

هارو ایچیبان در زبان ژاپنی به معنای اولین باد بهار است.

در باغ های امپراطور، بهار آرام آرام طبیعت را بیدار می کند. کپورها، قورباغه ها و سنجاقک ها در زیر اولین پرتوهای خورشید گرم می شوند.

دو باغبان شاگرد برای شغل مورد علاقه یعنی باغبان سلطنتی با هم رقابت می کنند.

آنها باید نشان دهند که چقدر ماهر هستند و سعی می کنند از این اولین باد بهاری برای گل دادن به نیلوفرهای آبی به رنگ خودشان استفاده کنند و از آنها برای ایجاد هماهنگ ترین ترکیب ها استفاده کنند.

محتویات

برد بازی

8توکن گل قرمز ( شماره 1 تا 8 )

8توکـن گــل زرد ( شماره 1 تا 8 )

16توکن نیلوفر آبی

 (  1 توکن دو طرف تیره دارد)

2توکن قورباغه

2توکن باغبان امتیاز شمار

صفحه امتیاز شمار

راهنمای بازی

 

 

چیدمان

1 ) برد بازی را در وسط میز قرار داده و هر بازیکن یکی از استاد ها رو که به رنگ زرد و قرمز هست را انتخاب میکند.

2 ) سپس همه گل‌های مربوط به رنگ خود  را می‌گیرد، آن‌ها را به سمت پایین جلوی خود قرار میدهد.

3 ) برای دور اول ، توکن های نیلوفر آبی را طوری قرار دهید که الگوی زیر ایجاد شود (طبق شکل) :

4 ) فقط یکی از نیلوفرهای آبی دو طرف تیره دارد. این سوسن تیره برای اولین نوبت خواهد بود.

الباقی توکن ها باید سمت روشن آنها رو به بالا باشد.

5 ) توکن های قورباغه روی نیلوفرهایی قرار می گیرند که تخم هایی به رنگ خودشان روی آن است.

6 ) صفحه امتیاز شمار را در کنار برد بازی قرار داده و 2 توکن باغبان را در مقابل یک مسیر سنگی قرار دهید.

 

هدف بازی

نیلوفرهای آبی را گل دهی کنید و آنها را به لطف نسیم اول بهار حرکت دهید تا اشکال هندسی هماهنگ (خطوط یا دسته گلهای همرنگ) ایجاد کنید و امتیاز پیروزی کسب کنید.

- مربع 4 گل =  1 امتیاز

- خط 4 گل افقی یا عمودی =  2  امتیاز

- خط مورب 4 گل =  3  امتیاز

- خط 5 گل (افقی، عمودی یا مورب) =  5 امتیاز و پیروزی فوری !

هر دور بازی به محض ایجاد یکی از اشکال روبرو به پایان می رسد.

باغبان مربوطه با توجه به شکل به دست آمده 1، 2، 3 یا 5 امتیاز می گیرد.

اولین بازیکنی که در مجموع به 5 امتیاز یا بیشتر برسد برنده بازی و به عنوان باغبان سلطنتی خواهد رسید .

نحوه بازی

فاز 1) هر دور بازی با سه توکن گل که ابتدای بازی بصورت تصادفی انتخاب شده اند انجام خواهد شد و هر بازیکنان با توجه به اعداد روی آنها ، یکی از آنها را انتخاب میکند و جلوی خود قرار میدهد ، سپس همزمان  توکن های گل رو می شود

تا پایان دور فعلی ، باغبانی که کمترین ارزش گل را رو کرده است ، “باغبان جوان” می شود در حالی که بازیکن دیگر که ارزش گل رو شده بالاتری دارد به عنوان "باغبان ارشد" مشخص خواهند شد و اکشن های مربوط به خود را انجام خواهند داد. (صفحه 3)

فاز 2) نیلوفرهای آبی گل می دهند و توسط باد بهاری حرکت می کنند:

گل دادن به نیلوفر آبی به معنای قرار دادن توکن گل روی نیلوفر آبی خالی است .

اکشن های مربوط به هر باغبان :

الف: باغبان جوان توکن گل خود را روی نیلوفر آبی تیره قرار می دهد.

و سپس

ب: باغبان ارشد یک نیلوفر آبی را به انتخاب خود گل می دهد.

اگر گلی را روی نیلوفر آبی که قورباغه ای اشغال کرده است(هر رنگی که باشد) بگذارد، باید قورباغه را جابجا کرده و روی یک

توکن نیلوفر دیگر بگذارد ( توکن خالی)

و سپس

ج: باغبان جوان اولین باد بهار را میوزد.

او می تواند یک نیلوفر آبی یا گروهی از نیلوفرهای آبی متصل به هم را به صورت عمودی یا افقی را به اندازه یک خانه روی آب حرکت دهد. با این حال، هر حرکتی که نیلوفر آبی را از حوض خارج کند مجاز نیست.

و سپس

باغبان ارشد یک نیلوفر آبی تیره جدید انتخاب می کند.

یک نیلوفر آبی را انتخاب می کند و آن را میچرخاند تا قسمت تاریک آن نمایان شود.

او می تواند یک نیلوفر آبی را که حاوی قورباغه است بچرخاند و توکن قورباغه را روییک نیلوفر آبی خالی ( بدون گل و قورباغه ) قرار دهد .

اکنون یک چرخش جدید آغاز می شود:

هر باغبان یک گل جدید از دسته گل های خود می کشد، به طوری که دوباره 3 گل در مقابل خود داشته باشد. سپس، هر دو بازیکن گل جدیدی را انتخاب می کنند تا مشخص کنند برای دور جدید چه کسی باغبان ارشد و چه کسی باغبان جوان خواهد بود.

مورد خاص (تساوی ارزش گل ها )

هنگامی که هر دو باغبان گل هایی با ارزش یکسان انتخاب می کنند، گلدهی به طور خودکار اتفاق می افتد.

- باغبان قرمز به طور خودکار نیلوفر آبی را که قورباغه قرمز روی آن است گل می دهد.

- در مورد باغبان زرد، او هم به طور خودکار نیلوفر آبی را که قورباغه زرد روی آن است گل می دهد.

برای اینکار به محض اینکه ارزش گل ها رو شدند اولین بازیکنی که صدای قورباغه را تقلید می کند می تواند ابتدا قورباغه خود را بازی کند.

در واقع، وقتی قورباغه‌ها را بر میدارند تا گل‌ها جایگزین شوند،  آنها را روی نیلوفر آبی دیگری به انتخاب خود می‌گذارند. باغبانی که قور قور می کند اول اینکار را خواهد کرد و بعد از او نفر بعد .

نکته مهم: وقتی فقط 2 نیلوفر آبی بدون گل روی حوض باقی می ماند، قورباغه ها تا پایان راند از بازی خارج می شوند.

پایان یک دور :

یک دور زمانی به پایان می رسد که:

** یکی از باغبانان به یکی از چهار ترکیب امتیازدهی (صفحه 2) دست می یابد.

او امتیازات مربوطه را به دست می آورد و توکن امتیاز شمار خود را به تعداد امتیاز بدست آمده در مسیر امتیازدهی حرکت می دهد. اگر به امتیاز 5 یا بیشتر از آن نرسیده باشد ، بازی ادامه دارد.

مهم : اگر در حین حرکت، هر دو بازیکن به طور همزمان به یک شکل هندسی دست یابند، هر بازیکن امتیاز مربوطه را کسب می کند.

** اگر هیچ ترکیبی به دست نیامد، هنگامی که باغبانان نوبت 8 را تمام کردند ( هر  8 گل  خود را قرار دادند)، هیچ کس امتیاز نمی گیرد.

در هر دو مورد، یک دور جدید آغاز می شود:

• هر بازیکن تمام گل‌هایش را پس می‌گیرد، آن‌ها را به سمت پایین می‌ریزد، 3 تا از آن‌ها را می‌کشد، و آن‌ها را در مقابل خود، به صورتی که ارزش عدد آن رو به پایین باشد ، قرار می‌دهد.

• تمام نیلوفرهای آبی به  سمت روشن خود، در جایی که در حال حاضر هستند، برگردانده می شوند.

• قورباغه ها روی نیلوفرهای آبی قرار می گیرند که تخم هایی را به رنگ خودشان  دارند.

دور جدیدی آغاز می شود، همانطور که در بخش "فاز 1" کتاب قوانین توضیح داده شده است.

مورد خاص : زمانی که دو بازیکن به طور همزمان به امتیاز 5 می رسند یا از آن فراتر می روند:

- اگر یکی از بازیکنان امتیاز بیشتری نسبت به حریف خود داشته باشد، برنده بازی است.

- اگر هر دو امتیاز کاملاً یکسان هستند، دورهای اضافی را بازی کنید تا زمانی که یکی از بازیکنان امتیاز بیشتری نسبت به حریف خود کسب کند.

پایان بازی

بازی زمانی به پایان می رسد که یکی از باغبان ها به امتیاز 5 برسد یا از آن فراتر رود.

او به عنوان باغبان سلطنتی منصوب می شود و برنده بازی می شود.

ویدیوی آموزش و گیم پلی بازی هارو ایچیبان 

دسته بندی بازیدونفره
رده سنی+8
تعداد نفرات2نفره
زمان15-30 دقیقه
پيچيدگي و سختي بازینیمه سبک
نیاز به زبان انگلیسیبی نیاز
كارت در بازيندارد
صفحه در بازیدارد
تاس در بازيندارد
مهره و آدمك در بازيندارد
توكن در بازيدارد
تولیدایرانی

تاکنون دیدگاهی در مورد این محصول ثبت نشده است!

تاکنون سوالی در مورد این محصول پرسیده نشده است!در مورد این محصول سوالی دارید؟

سوال خود را در این کادر مطرح کنید تا در کوتاهترین زمان ممکن به آن پاسخ دهیم

ارسال سوال

لطفا درخواست خود را به همراه شرایط و توضیحات مورد نظرتان را برای ما بنویسید تا در اولین فرصت بررسی کنیم

ثبت درخواست

سایر محصولات در همین گروه

لینک این محصول را از طریق یکی از شبکه های اجتماعی زیر برای دوستان خود ارسال کنید
با خرید این محصول به میزان تعیین شده به مجموعه امتیازهای شما در فروشگاه مانترا افزوده می شود.

 

امتیازهایی که کسب می کنیم چه فایده ای برایمان دارد؟

امتیازهای کسب شده در شرایط مختلف می تواند برای شما کارساز باشد. به عنوان مثال:

  • هر چقدر که امتیاز بیشتری کسب کرده باشید، در زمان قرعه کشی شانس بیشتری برای برنده شدن دارید.
  • زمانی که امتیازهای شما به میزان مشخصی برسد، شما تبدیل به کاربر ویژه فروشگاه مانترا می شوید و از آن پس به میزان مشخصی تخفیف بر روی تمام محصولات به شما تعلق می گیرد.
  • می توانید امتیازهای خود را به کیف پول تبدیل کنید و در خریدهای خود از آن استفاده کنید.

به این محصول نیاز دارید؟

لطفا شماره تماس خود را بگذارید تا به محض موجود شدن به شما اطلاع دهیم