بازی رودخانه زرد و یانگتسه (Yellow and Yangtze)

Yellow and Yangtze

شناسه: 1688 برند: ای تاس گروه: بازی فکری

وضعیت: ناموجود

لطفا تماس بگیرید

بازی Yelow and Yangtze، خواهر بازی رومیزی بسیار تحسین‌شده دجله و فرات(tigris & euphrates) شما را برای بازی کردن مجدد آن دوره تاریخی دعوت می‌کند تا شما این‌بار بتوانید با در دست گرفتن هدایت یکی از خاندانان بر بقیه چیره شوید.


لطفا تماس بگیرید

بازی رودخانه زرد و یانگتسه (Yellow and Yangtze)

دوره ایالات جنگ‌طلب (221-475 قبل از میلاد) در اصل زمان جنگ‌های بی‌پایان  بین چند ایالت چین، چو، چی، یان، هان، وین و زائو بوده است. این ایالات در نهایت در تاریخ 221 -قبل میلاد- تحت سلسله چین امروزی متفق شدند. سلسله‌ای با دو رودخانه اصلی  یِـلو و یانگ‌تسه
بازی Yelow and Yangtze، خواهر بازی رومیزی بسیار تحسین‌شده دجله و فرات(tigris & euphrates) شما را برای بازی کردن مجدد آن دوره تاریخی دعوت می‌کند تا شما این‌بار بتوانید با در دست گرفتن هدایت یکی از خاندانان بر بقیه چیره شوید.
در Yelow and Yangtze بازیکنان تمدن‌هایی را بوسیله قرار دادن تایل‌‌ها می‌سازند. به بازیکنان پنج رهبر داده می‌شود: شهردار، سرباز، کشاورز، بازرگان و صنعت‌گر. رهبران برای کسب امتیاز در هر یک از این زمینه‌ها استفاده می‌شوند. اگرچه امتیاز شما در پایان بازی تعداد امتیاز شما در کمترین این زمینه‌ها می‌باشد زمانی که تمدن‌ها در صفحه بازی به یکدیگر متصل می‌شوند، جنگ‌ها بوجود می‌آید. برای موفقیت، تمدن‌های بازیکنان باید از این نبردها، شورش دهقانان آرام، پیروز بیرون بیایند؛ همچنین بتوانند در  حاشیه‌ای امن برای خود پاگوداهای ارزشمند را تاسیس نمایند.

اجزای بازی:
-   دفترچه راهنما
-  یک صفحه بازی
-  تعداد 150 عدد مکعب در 5 رنگ(مشکی، زرد، آبی، قرمز، سبز) و در دو سایز مختلف (10x بزرگ و 20x کوچک برای هر رنگ)
-  4 صفحه مخفی‌کننده
-  20 عدد تایل رهبر به همراه برچسب مربوط برای هر بازیکن (هر کدام در 5 رنگ)
-   9 پاگودا (2 عدد مشکی، دو عدد سبز، دو عدد قرمز، دو عدد آبی و یک عدد زرد)
-   1 مهره یکپارچگی
-   138 تایل (42 عدد مشکی، 36 عدد قرمز، 24 عدد آبی، 24 عدد سبز و 12 عدد زرد)
-   یک عدد کیسه جهت مخزن تایل‌ها


چیدمان
A :  صفحه را بین بازیکنان قرار دهید.
 این صفحه، نقشه چین در دوره ایالات جنگ‌طلب با
دو رودخانه اصلی یلو و یانگ‌تسه است.

B : روی قسمت‌های مربوط یک تایل شهردار قرار دهید. اینها پایتخت 7 ایالت جنگ‌طلب می‌باشد. بقیه تایل‌ها
 را درهم ریخته در کیسه قرار دهید.
اختیاری: برای بازی دو نفره و کوتاه کردن زمان
بازی می‌توانید 24 تایل دیگر را نیز بدون نگاه کردن از
کیسه خارج کنید.

C :  تمامی پاگوداها را در کنار صفحه بازی قرار دهید.
همچنین تمامی مکعب‌ها را با توجه به رنگشان از هم
تفکیک کرده و در کنار صفحه بازی قرار دهید.
مهره یکپارچگی را نیز در کناری از صفحه بگذارید.

D :  هر بازیکن یکی از سلسله‌ها را انتخاب می‌کند(شیر، کمان، کوزه یا گاومیش)؛ سپس تمامی رنگ‌های مربوط به آن سلسله را برمیدارد و در مقابل صفحه‌اش قرار
می دهد. صفحات مخفی‌کننده و رهبران باقیمانده را به جعبه برمی‌گردانید.

E : هر بازیکن 6 تایل به صورتی که روی آن معلوم نباشد، از کیسه برداشته و در پشت صفحه خود قرار می‌دهد.
F :  سپس در نهایت 6 تایل دیگر نیز از کیسه بیرون کشیده و به عنوان تایل‌های تجاری درجنوب صفحه(کادر سبز رنگ) قرار می‌دهید.
تایل‌ها و رهبران با لبه مشترک مجاور همدیگر محسوب می‌شوند. همچنین تایل‌ها و رهبران مجاور به همدیگر متصل می‌شوند. حال این اتصال مستقیم باشد یا
از طریق زنجیره تایل‌ها و رهبران  دیگر به هم متصل باشند.
به یک یا چند تایل با حداقل یک رهبر متصل به آنها  ایالت(قلمرو) گفته می‌شود. تا زمانی که یک قلمرو یک رهبر از هر رنگ داشته باشد، همه چیز در آرامش خواهد بود؛ اما به محض قرارگیری یک رهبر دیگر از یک رنگ یکسان کودتا صورت خواهد گرفت.
... دو پادشاه در یک اقلیم نگنجد.
یک بازیکن را برای شروع به صورت تصادفی انتخاب کنید، سپس  به صورت ساعتگرد بازی را ادامه دهید.
هر بازیکن در طول یک نوبتش دو اقدام از اقدامات زیر را به هر ترتیب که خواست می‌تواند انجام دهد. 5  نوع اقدام مختلف وجود دارد که هر بازیکن
 دو اقدام یکسان یا غیریکسان از آن را می‌تواند انتخاب کند:

الف) قراردهی، تکان دادن یا برداشتن  یک رهبر
ب) یک تایل روی صفحه بگذارد.
ج) حذف دو تایل آبی برای شورش دهقانان
د) حذف دو تایل سبز برای تاسیس پاگودا
هـ) حذف به تعداد دلخواه از تایل‌هایش و برداشتن به همان تعداد از کیسه تایل‌ها

در ادامه این اقدامات جداگانه توضیح داده می‌شود...
هر بازیکن کنترل یکی از سلسله‌های بازی را با 5 مهره در رنگ‌های مختلف به دست ‌می‌گیرد.
زمانی که یک بازیکن تصمیم برای قرار دادن رهبر می‌گیرد، این کار می‌تواند قرار دادن رهبر از دست بازیکن، جابجایی رهبر روی صفحه و یا حتی برداشتن رهبر از روی صفحه بازی و برگرداندن آن به دست بازیکن باشد. محدودیت‌های زیر در قرار دادن رهبر وجود دارد:
-  یک رهبر باید حتما در مکان خالی قرار بگیرد (بدون تایل‌ها و رهبرهای دیگر)
- یک رهبر حتما باید در مجاورت تایل شهردار(مشکی رنگ) قرار بگیرد.
- یک رهبر نمی‌تواند وقتی موجب یک کودتا می‌شود در محل اتصال دو قلمرو قرار بگیرد. (قوانین ”کودتا” را در صفحات بعد ببینید)
- یک رهبر نمی‌تواند در رودخانه قرار بگیرد.
زمانی که یک تایل شهردار مشکی از صفحه بازی برداشته شود، اگر آخرین تایل شهردار متصل به یک رهبر(ها) باشد، آن رهبر(ها) باید به دست صاحبش برگردد.
ب) قرار دادن تایل
به صورت کلی 5 نوع مختلف تایل وجود دارد:
زمانی که یک بازیکن تصمیم برای قرار دادن تایل می‌گیرد، باید یک تایل از دست خود(پشت صفحه مخفی‌کننده) برداشته و به صفحه بازی اضافه کند.
محدودیت‌های زیر در گذاشتن تایل وجود دارد:
   -  یک تایل باید در یک فضای خالی(بدون تایل و یا رهبر دیگر) گذاشته شود.
   -   تایل‌های آبی فقط می‌توانند در رودخانه گذاشته شوند.[کشاورزان به آبیاری نیاز دارند]
   -  هر تایل دیگر به جز آبی نمی‌تواند روی رودخانه گذاشته شود.

قدرت‌‌های خاص تایل‌های سبز و آبی
   -  بعد از قرار دادن یک تایل سبز در صفحه، بازیکن می‌تواند یکی از تایل‌های تجاری به رو را انتخاب کرده و به پشت صفحه مخفی‌کننده منتقل کند.
   -  هر بازیکن در نوبتش و فقط طی یکی از دو اقدامش می‌تواند به هر تعداد تایل آبی کشاورز که در دست دارد را بازی کند؛ به شرطی که قرار دادن هر تایل کنار      ششاتایل قبلی باشد و همچنین قرار دادن یک تایل موجب ساخته شدن یک پاگودا نشود. (به محض ساخته شدن پاگودا قرار دادن تایل‌های آبی متوقف می‌شود.)
امتیازات :
به صورت کلی 5 نوع مختلف امتیاز وجود دارد:
امتیازات تحت شرایط خاصی بعد از قرار دادن تایل‌ها کسب می‌شوند:

   - هرگاه یک تایل در یک ایالت بازی شود و یک رهبر همرنگ با تایل بازی‌شده در همان ایالت وجود داشته باشد، آن موقع بازیکنی که آن رهبر را کنترل می‌کند یک امتیاز از همان رنگ تایل بازی‌شده به دست میاورد.(پس این امکان وجود دارد که یک بازیکن یک تایل بازی کند و بازیکن دیگر امتیازش را کسب کند)
   -  اگر یک تایل بازی شود ولی رهبری همرنگ با تایل بازی‌شده وجود نداشته باشد، اما یک رهبر شهردار(مشکی رنگ) در آن ایالت وجود داشته باشد، آن وق   امتیاز به دست آمده به بازیکن صاحب رهبر شهردار مشکی تعلق می‌گیرد(امتیاز باید همرنگ تایل قرار داده شده باشد.)

اگر در یک نوبت چندین تایل آبی بازی شود، به ازای هر تایل آبی یک امتیاز آبی به رهبر مربوطه طبق قوانین امتیازگیری تعلق می‌گیرد.

در این حالت هیچ امتیازی داده نمی‌شود:
    -اگر قرار دادن تایل موجب به وجود آمدن یک جنگ بین دو یا چند قلمرو بشود.

امتیازات کسب شده همواره پشت صفحه بازیکنان مخفی خواهد ماند. هر بازیکن طی نوبتش هرگاه بخواهد می‌تواند 5 امتیاز کوچکش(هر کدام به ارزش 1) را با یک امتیاز بزرگ(به ارزش 5) عوض نماید.
ج) حذف دو تایل آبی برای بوجود آوردن شورش دهقانان
یک بازیکن می‌تواند در نوبت خود باعث بوجود آمدن شورش دهقانان شود. برای این کار بازیکن باید دو تایل آبی کشاورز از دست خود را بعد از نشان دادن به
سایر بازیکنان به پشت جعبه بازی برگرداند. سپس بازیکن می‌تواند یک تایل از روی صفحه به دلخواه خود بسوزاند و آن را به جعبه بازی برگرداند. بدیهیست که جای تایل برداشته شده خالی خواهد ماند.
توجه: شورش دهقانان ممکن است یک ایالت را به دو دسته تقسیم کنند. همچنین اگر شورش دهقانان موجب شود آخرین تایل مشکی شهردار چسبیده به
یک رهبر(ها) از کنارش برداشته شود، آن رهبر(ها) به دست صاحبشان(صاحبانشان) برگردانده می‌شوند. همچنین اگر با شورش دهقانان یک تایل از زیر یک
پاگودا برداشته شود، آن پاگودا نیز از صفحه بازی برداشته شده و به کنار صفحه منتقل می‌شود. - پاگوداها در ادامه توضیح داده می‌شود.
قابلیت ویژه رهبر آبی زمانی که همچنان در دست بازیکن باشد(روی صفحه بازی نباشد)
   - اگر بازیکنی همچنان رهبر آبی کشاورز خود را جلوی صفحه‌اش داشته باشد، می‌تواند آن را به عنوان یک تایل آبی در شورش دهقانان در نظر بگیرد. پس بازیکن حالا می‌تواند فقط با حذف یک تایل از دست خود شورش را برپا کند.(رهبر بعد این اقدام به دست بازیکن بازمی‌گردد))

توجه: شورش دهقانان یا جنگ(- جنگ‌ها در جلوتر توضیح داده می‌شود) می‌تواند موجب حذف تایل‌های شهرداری از پایتخت شهرها شود. این
تایل‌ها به جز چینش اول بازی هدف دیگری نداشته و جای خالی آنان می‌تواند با رعایت قوانین با قرار دادن هر تایل یا رهبر دیگری پر شود.
د) حذف دو تایل سبز برای قرار دادن پاگوداها
این اقدام به طور مفصل در بخش پاگوداها توضیح داده می‌شود.
هـ) حذف تا سقف 6 تایل از دست و جایگزینی آن
به عنوان یک اقدام، هر بازیکن می‌تواند تا سقف 6 تایل از دستش و به پشت به جعبه بازی برگرداند و سپس با برداشتن تایل از کیسه، تایل‌های دستش را به
شش عدد تایل برساند.(به همان تعدادی که می‌سوزاند به همان تعداد برمی‌دارد)
پایان نوبت

نوبت بازیکن با انجام دادن هر دو اقدامش به پایان می‌رسد. سپس بازیکن برای هر پاگودایی که کنترل می‌کند، امتیاز کسب می‌کند. - پاگوداها در جلوتر
در نهایت بازیکن با توجه به کم شدن احتمالی تایل‌های دستش آنقدر از کیسه تایل برمی‌دارد که تعداد تایل‌های دستش به عدد 6 برسد. اگر بازیکنی دیگری نیز
طی نوبت این بازیکن تعداد تایل‌های دستش کمتر از 6 عدد شده باشد، او نیز تایل‌های دستش را به عدد 6 می‌رساند. اگر تایل‌های تجاری جنوب صفحه نیز کمتر
از 6 عدد شده باشد، آنها را نیز مجدد شارژ کرده تا پر شوند.

پایان بازی و برنده:
بازی زمانی به پایان می‌رسد که بازیکنی بخواهد از کیسه بازی تایلی بردارد و کیسه خالی باشد.(توجه: برداشتن آخرین تایل زمانی که نیازی به برداشتن تایل دیگری نباشد، به منزله پایان بازی نیست)
در این لحظه تمامی بازیکنان صفحه مخفی‌کننده خود را برمی‌دارند. هر بازیکن کمترین امتیاز خود در 4 رنگ سبز، قرمز، آبی و مشکی را در حالی مشخص می‌کند که امتیازات زرد خود را به کمترین امتیازاتش از هر 4 رنگ به صورت آزادانه اضافه می‌کند.(امتیاز زرد امتیاز آزاد است و خود را با همه امتیازات یکسان می‌کند). کمترین امتیاز هر بازیکن از بین 4 رنگ امتیاز نهایی او به حساب می‌آید.
کسی که بیشترین امتیاز از کمترین امتیاز را داشته باشد،برنده بازی می‌باشد. در صورت تساوی کمترین امتیاز بعدی تساوی‌کنندگان را مشخص کنید تا به همین ترتیب در نهایت برنده بازی مشخص شود.

آموزش و یک دور بازی بردگیم رودخانه زرد و یانگتسه (Yellow and Yangtze):

دسته بندی بازیاستراتژیک
رده سنی+14
تعداد نفرات2-4 نفر
زمان60-90 دقیقه
پيچيدگي و سختي بازیمتوسط
نیاز به زبان انگلیسیبی نیاز
كارت در بازيدارد
صفحه در بازیدارد
تاس در بازيندارد
مهره و آدمك در بازيدارد
توكن در بازيدارد
تولیدایرانی

تاکنون دیدگاهی در مورد این محصول ثبت نشده است!

تاکنون سوالی در مورد این محصول پرسیده نشده است!در مورد این محصول سوالی دارید؟

سوال خود را در این کادر مطرح کنید تا در کوتاهترین زمان ممکن به آن پاسخ دهیم

ارسال سوال

لطفا درخواست خود را به همراه شرایط و توضیحات مورد نظرتان را برای ما بنویسید تا در اولین فرصت بررسی کنیم

ثبت درخواست

سایر محصولات در همین گروه

لینک این محصول را از طریق یکی از شبکه های اجتماعی زیر برای دوستان خود ارسال کنید
با خرید این محصول به میزان تعیین شده به مجموعه امتیازهای شما در فروشگاه مانترا افزوده می شود.

 

امتیازهایی که کسب می کنیم چه فایده ای برایمان دارد؟

امتیازهای کسب شده در شرایط مختلف می تواند برای شما کارساز باشد. به عنوان مثال:

  • هر چقدر که امتیاز بیشتری کسب کرده باشید، در زمان قرعه کشی شانس بیشتری برای برنده شدن دارید.
  • زمانی که امتیازهای شما به میزان مشخصی برسد، شما تبدیل به کاربر ویژه فروشگاه مانترا می شوید و از آن پس به میزان مشخصی تخفیف بر روی تمام محصولات به شما تعلق می گیرد.
  • می توانید امتیازهای خود را به کیف پول تبدیل کنید و در خریدهای خود از آن استفاده کنید.

به این محصول نیاز دارید؟

لطفا شماره تماس خود را بگذارید تا به محض موجود شدن به شما اطلاع دهیم