بازی جزیره نخل (palm island)

palm island

شناسه: 1718 برند: تاس بستنی گروه: بازی فکری

وضعیت: در حال فروش

178,000 156,640 تومان

یک دهکده نو پا را کنترل کنید. با کمک شـما این جـزیره٬ جـزیره‌ای قوی‌تر می‌شود و پیشرفت می‌کند.


178,000 156,640 تومان

پالم آیلند
یک دهکده نو پا را کنترل کنید. با کمک شـما این جـزیره٬ جـزیره‌ای قوی‌تر می‌شود و پیشرفت می‌کند. آیا روی منابع سرمایه‌گذاری می‌کنید تا تولید رو بیشتر کنید یا در بازار مبادله می‌کنید یا دهکده را گسترش می‌دهید تا معبد بسازید و امتیاز بدست بیارید!؟این کاملا دست شماست چون شما دارید جزیره را شکل می‌دهید
هدف بازی
با استـفاده از یک دسته کارت ۱۷ تایی شما کارت‌هـاتون رو پیشـرفت داده و تغیــیر می‌دهید تا منابع، قابلیت‌ها و امتیاز بدست بیاورید. بازی بعد از ۸ راند تمام می‌شود
به هدف‌های خود برسید یا امتیاز بالا بدست بیاورید

اجزای بازی
2 دسته کارت برای هر نفر(هر دسته ۱۷ کارت)
6 کارت دستاورد
5 کارت همکاری
14 کارت رقابتی
1کارت راهنما
چیدمان تک نفره ساده
برای شروع بازی یکی از دسته‌های قرمز یا آبی ۱۷ کارته اصلی را بردارید
کارت‌های رقابتی همکاری و دستاوردها را بزارید کنار فعلا. آنها در قسمت دستاورد توضیح داده شده‌است
منطقه فعال: هر کارت ۴ جهت دارد.۲ جهت روی کارت و ۲ جهت پشت کارت
قسمت بالایی روی هر کارت منطقه فعال است و جهت فعلی کارت را نشان می‌دهد هر کارت یک عکس خورشید سفید به عنوان علامت شروع ( ) در گوشه‌ی یک سمت کارت دارد. کارت‌ها را پشت‌ورو کرده و بچرخانید تا اینکه همه‌ی کارت‌ها در جهت درست طبق علامت شروع قرار بگیرند (علامت شروع باید رو و بالای همه‌ی کارت‌ها باشد
راند شمار :
کارت راند شمار را کنار بگذارید. دسته را بر بزنید و از درست بودن جهت اولیه‌ی آن‌ها اطمینان حاصل کنید
سپس کارت رانـد شـمار را در زیر دسته قرار دهـید. قبل از شـروع بازی، مـی‌توانید کل کارت‌های دسته را نگاه کنید. اما در طول بازی، فقط ۳ کارت رویی را می‌توانید نگاه کنید
شروع بازی :
در هر نوبت دو کارت رویی را نگاه کنید می‌توانید برای راحتی بیشتر یک کارت را در دست دیگر نگه دارید و سپس یکی از این دو کار را باید انجام دهید: یا عملیات بالای یکی از دو کارت رویی دسته را انجام دهید؛ یا کارت رویی را حذف کنید
موقع انتخاب عملیات روی کارت‌ها، یکی از این سه عملیات را می‌توانید انجام دهید به شرطی که آن عملیات در منطقه فعال کارت باشد. عملیات‌ها عبارت‌ند از: ذخیره کردن ، چرخاندن ، پشت‌ورو کردن
برای استفاده از یک عملیات باید هزینه‌اش را پرداخت کنید. پرداخت هزینه یعنی استفاده از منابع ذخیره‌شده. منابع را پادساعتگرد بچرخانید اما حواستان باشد جایشان در دسته تغییر نکند (توضیح در صفحه‌ی بعد)
ذخیره کردن :
هزینه‌ی انجام هر عملیات سمت راست آن نوشته شده؛ آن را بپردازید، کارت را ۹۰ درجه‌ی ساعتگرد چرخانده و سپس در انتهای دسته قرار دهید (باید فقط منابع منطقه‌ی فعال کارت دیده شود)
این کارت ذخیره شده می‌تواند بعداً برای یک عملیات دیگر استفاده شود. اگر از قبل کارت ذخیره‌شده دارید، منبع جدید را طوری قرار دهید که همه‌شان دیده شوند
چرخاندن :
هزینه‌ی انجام هر عملیات سمت راست آن نوشته شده؛ آن را بپردازید، کارت را ۱۸۰ درجه (بدون پشت‌رو کردن) بچرخانید و سپس در انتهای دسته قرار دهید
پشت و رو کردن :
هزینه‌ی انجام هر عملیات سمت راست آن نوشته شده؛ آن را بپردازید، کارت را پشت‌ورو کنید (بدون چرخاندن) و سپس آن را درانتهای دسته قرار دهید
نکته :
شما می‌توانید عملیات یکی از دو کارت رویی دسته را انجام دهید
شما می‌توانید به جای انجام عملیات‌، کارت رویی را حذف کرده و به پشت دسته ببرید
اگر با دو کارت رویی دســته نمی‌توانید کاری کنید، باید کارت رویی را حذف کنید. هرگز نمی‌توانید کارت دوم را حذف کنید
پرداخت :
اگر یک عملیات‌ رایگان است، می‌توانید بدون پرداخت منابع آن را انجام دهید.در غیر این صورت باید هزینه‌ی آن را از منابع ذخیره شده پرداخت کنید. برای این کار، باید یک یا چند کارت منبع را ۹۰ درجه پادساعتگرد بچرخانید
یادتان باشد که موقع پرداخت، جای کارت را عوض نکنید؛ فقط در جای خود چرخانده و به داخل دسته برگردانید. اگر منابع یک کارت بیشتر از هزینه‌ی یک عملیات است، منابع اضافه می‌سوزد
مثال :
مثال ۱مثال۲: علامت «/» در اینجا به معنی «یا» است. این عملیات به یک منبع نیاز دارد
(چوب، یا ۱ ماهی، یا ۱ سنگ )
: این عملیات، ۳ منبع متفاوت نیاز دارد (۱ چوب، ۱ ماهی و ۱ سنگ)
وقتی اقدام به پرداخت هزینه‌ی یک عملیات می‌کنید، می‌توانید پشت یکی از دو کارت رویی را ببینید و تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید چیزی را ارتقا دهید یا خیر. اگر تصمیم بر ارتقا دادن شد، کارت‌ها را به محل و جهت اولیه باز گردانید
محدودیت منابع :
شما فقط می‌توانید ۴ کارت منبع ذخیره کنید (کارت‌هایی که ۹۰ درجه چرخیده) هرکدام از این ۴ کارت می‌تواند به هر تعدادی منبع داشته باشند
اگر در حالی که ۴ کارت ذخیره دارید، می‌خواهید کارت جدیدی ذخیره کنید، باید یکی از قبلی‌ها را پادساعتگرد چرخانده(بدون تغییر جای آن) و از ذخایر خارج کنید تا جا برای کارت جدید باز شود
کشیدن یک منبع ذخیره شده :
اگر یک منبع ذخیره شده به روی دسته بیاید، باید سریعا ۹۰ درجه پادساعتگرد بچرخانید و به پشت دسته برگردانید در واقع آن منبع می‌سوزد
انتهای یک دور :
وقتی کارت راند شمار به روی دسته برسد، نشان دهنده‌ی اتمام دور است. وقتی این اتفاق می‌افتد، باید آن را چرخانده یاپشت‌ورو کنید تا عدد بعدی بالا قرار بگیرد سپس آن را به ته دست کارت باز گردانید
در صورتی که راند شمار کارت دوم دسته باشد، نمی‌توانید آن را فعال کنید
در آخر هر دور، می‌توانید منابعی را که ذخیره کرده‌اید نگه دارید
در انتهای دور ۸، بازی پایان می‌یابد و زمان امتیازشماری فرا می‌رسد

پایان بازی و امتیاز شماری :
وقتی ۸ دور به پایان رسید، ستاره‌های( ) روی مناطق فعال کارت‌های خود را جمع کنید. اگر تک‌نفره یا با همکاری یکدیگر بازی می‌کنید، امتیاز خود را با جدول صفحه‌ی آخر مقایسه کنید تا ببینید چجور دهکده‌ای بنا کرده‌اید. اگر به صورت رقابتی با یک یا چند نفر دیگر بازی می‌کنید، کسی که بیشترین امتیاز را دارد برنده می‌شود
در صورت تساوی، کارت‌های ارتقاداده‌شده‌ی( ) خود را جمع بزنید. کسی که بیشترین تعداد کارت را ارتقا داده، برنده می‌شود. اگر باز هم مساوی بودید، کسی که بیشترین منبع را ذخیره کرده برنده می‌شود
بازی تک نفره / دستاورد ها :
با پیشرفت دهکده و توانایی‌های مدیریتی‌ شما، می‌توانید برای ارج دادن دستاوردهای خود، اشیائی جمع‌آوری کنید. این اشیاء، کارت‌های دستاورد می‌باشند و در بازی‌های تک‌نفره‌ی آینده به شما قابلیت‌های خاص می‌دهند. در آخر هر بازی تک‌نفره،کارت‌های دستاورد را چک کنید و ببینید شرایط آن‌ها را برقرار کرده‌اید یا خیر. اگر تمام شرایط برقرار شده بود، آن کارت دستاورد را به دست آورده‌اید و می‌توانید آن را در بازی‌های تکی آینده به کار ببرید
همه‌ی کارت‌های دستاورد، در ابتدا باید طوری قرار بگیرند که سمت علامت ( ) در سمت چپ بالای کارت باشد. وقتی دستاوردی را به دست می‌آورید، کارت را پشت‌ورو کنید تا علامت قفل باز شده ( ) در سمت چپ بالای کارت قرار گیرد
وقتی از یکی از دستاورهای بازشده استفاده می‌کنید، آن را بازشده( ) پشت دسته قرار دهید
برخی دستاوردها درست مانند ساختمان‌های معمولی عمل می‌کنند؛ در حالی که برخی دیگر شرایط خاصی دارند که استفاده از آن‌ها را با محدودیت‌هایی مواجه می‌کند
دو نفره :
بازی دو نفره دقیقاً مثل بازی معمولی است؛ با این تفاوت که هر دو بازیکن هم‌زمان بازی می‌کنند. در آخر هر دور، وقتی کارت راند شمار به روی دسته می‌آید، بازیکن باید صبر کند تا راند شمار بقیه‌ی بازیکن‌ها نیز به روی دسته بیاید
حالا زمان انجام عملیات همکاری( ) یا رقابتی( ) است کارت‌های رقابتی یا همکاری را وسط بگذارید
1. حالت همکاری مشترک :
در این حالت بازیکنان برای در امان ماندن از بلایای مختلف، باید منابع خرج ‌کنند. از دسته کارت‌های همکاری( )، یکی از بلایا را انتخاب کنید و بگذارید وسط. هزینه‌ی ارتقای بلا ضرب در تعداد بازیکنان می‌شود
در بازی دونفره، هزینه بلایی که ۱ چوب،۲ ماهی و ۱ سنگ به ازای هر بازیکن است، مجموعاً می‌شود ۲ چوب، ۴ ماهی و ۲سنگ
در طی هر دور، هر بازیکن جداگانه کار می‌کند و دهکده‌ی خود را پیشرفت می‌دهد. در آخر دور بازیکنان باید باهم هزینه‌ی بلا را بپردازند (هر بلا سه مرحله دارد)
مهم نیست هرکی چقدر می‌پردازد؛ اما این هزینه باید به طور کامل پرداخت شود تا بتوانند به مرحله‌ی بعدبروند.مرحله‌ی فعلی می‌تواند در انتهای هر دوری کامل شود. البته اگر تا آخر دور ۸ نتوانید بلا را رفع کنید، همگی می‌بازید. اگررفع شد، همه می‌برند! بازیکنان می‌توانند در صورت تمایل، امتیازشماری کرده و امتیازهایشان را باهم مقایسه کنند. امتیازگروه برابر با امتیاز بازیکنی است که کمترین امتیاز را دارد
قابلیت های همکاری :
هنگام چیدمان بازی همکاری، بازیکنان می‌توانند به انتخاب خود، از یک کارت قابلیت همکاری( ) استفاده کنند. این کارت درآخر هر دور مانند کارت بلایا قابل استفاده و ارتقا دادن است. وقتی ارتقا داده شود، همه‌ی بازیکنان می‌توانند هر دور از آن استفاده کنند
این قابلیت‌ها ممکن است علاوه بر منابع، هزینه‌های دیگری مانند ارتقا دادن ساختمان نیز داشته باشد. قبل از استفاده ازآن کارت، حتماً از پرداخت تمامی شرایط آن اطمینان حاصل کنید
2 . حالت رقابتی عادی :
در حالت رقابتی عادی، بازیکنان سعی می‌کنند تا به بهترین نحو از دسته‌کارت خود استفاده کنند. برای شروع بازی، یکی از بازیکنان دســـته‌ی خود را بر می‌زند و ترتیب قرارگیری شماره‌های دسته را برای دیگران می‌خواند. بقیه نیز بایدکارت‌هایشان را به همان ترتیب بچینند
کارت های پایگاه ( ) را بر بزنید و دونه به دونه یک کارت رو کنید(تکراری‌ها را کنار بگذارید) تا زمانی که یک پایگاه جنگل،یک دریا و یک کوه رو شده باشد
در آخر هر دور، بازیکنان می‌توانند در صورت نیاز، آن‌ها را خریداری کنند. اگر منابع مورد نیاز کارت را داشتید، می‌توانیدآن را برداشته، ۱۸۰ درجه بچرخانید و بعد از راندشمار توی دسته بگذارید. اگر چـند بازیکن هم‌زمان یک کارت را بخواهند، به هیچ کدامشــان نمی‌رســد و به جعبه بر می‌گردد. در آخر بازی بازیکنان ارزش کارت پایـگاه خود را با امتیازشان جمع می‌کنند
حالت مردم روستایی ( دلخواه ) :
بعد از چیدمان، روستایی‌های تکراریِ ۳ پایگاه(پشت کارت‌های پایگاه٬‌ روستایی‌ها هستند) را از دسته روستایی‌ها حذف کنید، سپس ۳ روستایی شانسی بکشید بعد همه باید روستایی‌هایی مشابه با آن‌ها را به دسته‌کارت خود اضافه کرده و بین دسته‌ی اصلی و راند شمار قرار دهند
2 . حالت رقابتی سرعتی :
توصیه می‌شود تنها در صورت آشنایی کامل با بازی، این حالت را بازی کنید. برای شروع بازی، یکی از بازیکنان دسته‌ی خود را بر می‌زند و ترتیب قرارگیری شماره‌های دسته را برای دیگران می‌خواند. بقیه نیز باید کارت‌هایشان را به همان ترتیب بچینند
دسته‌ی کارت‌های پایگاه‌ها را در وسط به شکلی که چهار کارت در بالا٬ سه کارت زیر آن و دو کارت زیر آن سه باشد قرار دهید. هر راند اولین بازیکنی که دور را تمام کند،اجازه دارد زودتر از بقیه، یکی از پایگاه‌های در دسترس را بخرد. وقتی کسی کارت پایگاه بخرد، آن را ۱۸۰ درجه می‌چرخاند و بعداز راند شمار خود میگذارد
بقیه بازیکنان طبق ترتیبی که دور را تمام کردند پایگاه انتخاب می‌کنند تا اینکه دیگر کسی نتواند پایگاهی بخرد. حالا همه هم‌زمان دور بعدی را شروع می‌کنند
حالت مردم روستایی ( دلخواه ) :
3 روستایی به صورت اتفاقی بکشید و به جای پایگاه‌ها وسط بگذارید
کارت های مردم روستایی :
هر کارت روستایی ( ) قابلیت خاص خود را دارد. شما می‌توانید با پرداخت هزینه، روستایی‌ها را به استخدام خود درآورید. بعضی روستایی‌ها عملیات فعال دارند در حالی که بقیه در آخر بازی به شما امتیاز می‌دهند. قابلیت روستایی‌های فعال،در طی دور قابل استفاده است. در شروع دور، هر تعداد کارت فعالی را که استخدام کرده‌اید برای راند جاری انتخـاب کنید. وقتی کارتی اســتخدام می‌شود، به بعد از راند شـمار انـتقال داده می‌شوند. وقتی یک روستایی استخدام می‌شود، تا آخربازی در دست شما می‌ماند. پس از استخدام، می‌توانید قابلیت‌های فعال کارت‌های روستایی را هر دور، بدون پرداخت هزینه استفاده کنید. تعداد روستایی‌هایی که می‌توانید اسـتخدام کنید، محدودیـتی ندارد
در بازی تک‌نفره نیز می‌توانید ۳ روستایی اتفاقی بین دسته‌ی اصلی و راند شمار اضافه کنید
بازی سه نفره به بالا :
برای بازی با تعداد بیشتر، می‌توانید بسته‌های بیشتری از بازی تهیه کنید. قوانین فرقی با بازی دونفره ندارد. فقط در حالت روستایی سرعتی، به ازای هر بازیکن اضافه، یک روستایی به بازی اضافه کنید

مثال: در ۳ نفره ۴ روستایی و در ۴ نفره ۵ روستایی می‌آید
جدول امتیاز :
امتیاز خود را با جدول‌های زیر بسنجید
میزان سختی :
آسان: به تعداد دلخواه دستاورد استفاده کنید
متوسط: در هر بازی فقط از ۱ دستاورد استفاده کنید
سخت: از دستاوردها استفاده نکنید
دستاوردها را می‌توان برای به‌ دست آوردن دستاوردهای جدید نیز استفاده کرد. ولی قطعاً در بازی سطح متوسط، استفاده از دستاوردهایی که در حالت آسان به دست آورده‌اید،خیلی کار جالبی نیست. سعی کنید از دستاوردهایی استفاده کنید که در سطح متوسط به دست آورده‌اید

دسته بندی بازیخانوادگی
رده سنی+8
تعداد نفرات1-4 نفره
زمان15-30 دقیقه
پيچيدگي و سختي بازیسبک
نیاز به زبان انگلیسیبی نیاز
كارت در بازيدارد
صفحه در بازیندارد
تاس در بازيندارد
مهره و آدمك در بازيندارد
توكن در بازيندارد
تولیدایرانی

تاکنون دیدگاهی در مورد این محصول ثبت نشده است!

تاکنون سوالی در مورد این محصول پرسیده نشده است!در مورد این محصول سوالی دارید؟

سوال خود را در این کادر مطرح کنید تا در کوتاهترین زمان ممکن به آن پاسخ دهیم

ارسال سوال

لطفا درخواست خود را به همراه شرایط و توضیحات مورد نظرتان را برای ما بنویسید تا در اولین فرصت بررسی کنیم

ثبت درخواست

سایر محصولات در همین گروه

لینک این محصول را از طریق یکی از شبکه های اجتماعی زیر برای دوستان خود ارسال کنید
با خرید این محصول به میزان تعیین شده به مجموعه امتیازهای شما در فروشگاه مانترا افزوده می شود.

 

امتیازهایی که کسب می کنیم چه فایده ای برایمان دارد؟

امتیازهای کسب شده در شرایط مختلف می تواند برای شما کارساز باشد. به عنوان مثال:

  • هر چقدر که امتیاز بیشتری کسب کرده باشید، در زمان قرعه کشی شانس بیشتری برای برنده شدن دارید.
  • زمانی که امتیازهای شما به میزان مشخصی برسد، شما تبدیل به کاربر ویژه فروشگاه مانترا می شوید و از آن پس به میزان مشخصی تخفیف بر روی تمام محصولات به شما تعلق می گیرد.
  • می توانید امتیازهای خود را به کیف پول تبدیل کنید و در خریدهای خود از آن استفاده کنید.

به این محصول نیاز دارید؟

لطفا شماره تماس خود را بگذارید تا به محض موجود شدن به شما اطلاع دهیم