بازی نهنگ سواران (Whale Riders)

Whale Riders

شناسه: 1625 برند: بردکده گروه: بازی فکری

وضعیت: در حال فروش

545,000 479,600 تومان

یخها در حال گسترش و کوههای یخ در حال حرکت هستند. زمستان سختی در راه است.شما باید تصمیم خود را هرچه سریعتر بگیرید و برای آخرین بار قبل از آمدن برف، سوار بر نهنگ خود شوید و تا جایی که میتوانید بخرید و بفروشید.


545,000 479,600 تومان

بازی نهنگ سواران Whale Riders

 

شما یک نهنگ سوار هستید. همهی اجداد شما نهنگهای یخی را میشناختند و با آنها زندگی میکردند و با هم در بنادر افسانهای و شلوغ ساحل یخی به خرید و فروش و تجارت میپرداختند. شما مفتخرید که آخرین نفر از خانواده خود هستید که نهنگها را می رانید. اما یخها در حال گسترش و کوههای یخ در حال حرکت هستند. زمستان سختی در راه است - شدیدترین زمستانی که تاکنون اتفاق افتاده است.شما باید تصمیم خود را هرچه سریعتر بگیرید و برای آخرین بار قبل از آمدن برف، سوار بر نهنگ خود شوید و تا جایی که میتوانید بخرید و بفروشید... و حتی ممکن است شانس با شما یار باشد و تعدادی مروارید گرانبها در طول راه به دست آورید.

آماده سازی بازی
1.صفحه بازی را در وسط میز قرار دهید. صفحه بازی، ساحل یخی و هشت بندر آن را نشان می دهد. هر بازیکن یک نهنگ سوار را انتخاب می کند و آن را روی بندر خورشید قرار می دهد.
2.هفت کاشی مروارید (با زمینهی رنگ بنفش) را بردارید و آنها را به رو بر روی هفت فضای خالی اول قرار دهید. به ترتیب از بالا، ابتدا چهار کاشی را با نماد 1 مروارید، سپس دو کاشی را با نماد 2 مروارید و در نهایت کاشی با نماد 3 مروارید را قرار دهید.
3.بسته به تعداد بازیکنان، تعدادی کاشی طوفان را از بازی بردارید و آنها را در جعبه بگذارید:
کاشی های کالا را در کیسه کالا قرار دهید. بهطور تصادفی کاشیها را از کیسه بیرون آورید و آنها را به رو بر روی هر یک از فضاهای بنادر در امتداد ساحل یخی قرار دهید. هنگام چینش کاشیها، اگر کاشی هایی با 2 مروارید، 2 کریستال یا 3 کالا از هر نوع در سه بندرگاهِ اولِ بعد از بندر خورشید (بندر شمشیر ماهی، بندر سفره ماهی و بندر ستاره دریایی) قرار داده شد، آنها را دوباره به کیسه برگردانید و کاشی جدید جایگزین آنها کنید. هنگامی که صفحا بازی با کاشی پر شد، کاشیهای طوفان (به غیر از آنهایی که از بازی حذف شدند) را به کیسه بازی اضافه کنید.
کارت های بازی را با هم مخلوط کنید و به هر بازیکن 3 تا از آنها بدهید. این کارت ها باید از سایر بازیکنان پنهان بمانند تا زمانی که در طول بازی توسط بازیکنان تکمیل شوند. کارت های باقی مانده را در یک دسته به پشت در نزدیکی صفحه بازی قرار دهید.
در نهایت، هر بازیکن سه سکه کوچک (مقدار 1) دریافت می کند و آنها را در مقابل خود قرار می دهد. تمام سکه های کوچک باقی مانده و تمام سکه های بزرگ (مقدار 5) را در دسترس همه بازیکنان قرار دهید.
به طور تصادفی بازیکن شروع کننده را انتخاب کنید. بازیکنان به نوبت در جهت عقربه های ساعت بازی خواهند کرد.


هدف بازی
بازیکنان در امتداد ساحل یخی نهنگ سواری خواهند کرد و کالاهایی را برای تکمیل کارت های خود می خرند. تکمیل کارت ها باعث می شود بازیکنان برای خرید دیگر اقلام پول کسب کنند. هنگامی که بازیکنان به انتهای مسیر رسیدند، باید دور بزنند و رو به بندر شروع (بندر خورشید) بازگردند. بازی زمانی به پایان می رسد که تمام مرواریدهای بندر خورشید خریداری شده باشند. بازیکنی که بیشترین مرواریدها را داشته باشد، برنده خواهد شد، زیرا ثروت بیشتری برای خانواده خود فراهم کرده است!

روش انجام بازی
در یک نوبت، یک بازیکن باید دو عمل از لیست 5 عمل زیر را انجام دهد. شما می توانید یک عمل را دو بار در نوبت خود انجام دهید(تکرار یک نوبت مجاز است)!
اقدامات
• حرکت دادن نهنگ سوار: نهنگ سوار خود را در امتداد ساحل یخی در جهت انتهای صفحه بازی (بندر خرچنگ) پیش ببرید. وقتی نهنگ سوار شما به بندر نهایی رسید، نهنگ سوار را بچرخانید.از این به بعد، نهنگ سوار شما باید در جهت محل شروع (بندر خورشید) پیشروی کند. هنگامی که نهنگ سوار شما به بندر خورشید بازگشت، دیگر نمی توانید آن را جابهجا کنید.
• خریدن یک کاشی: یک کاشی از بندری که نهنگ سوار شما در حال حاضر در آن قرار دارد بخرید. هزینه هر کاشی روی صفحه بازی نشان داده شده است.کاشی اول هیچ هزینه ای ندارد، کاشی دوم 1 سکه طلا، کاشی سوم 2 سکه طلا و کاشی چهارم 3 سکه طلا هزینه دارد. کاشیهایی را که میخرید جلوی خود قرار دهید و هر سکهای را که برای کاشی پرداخت میکنید به بانک برگردانید.
• برداشتن یک سکه: به سادگی یک سکه کوچک (به ارزش 1) را از بانک بردارید و در مقابل خود قرار دهید.
• سوزاندن کارت: میتوانید یک یا چند کارت را که دیگر نمیخواهید، از دست خود بسوزانید. کارت های سوخته را به صورت یک دسته به رو در کنار صفحه بازی قرار دهید.
• تکمیل کارت: به عنوان یک اقدام واحد، می توانید هر تعداد از کارت های خود را که دوست دارید تکمیل کنید. برای انجام این کار، کارت هایی را که قرار است تکمیل کنید را به رو بر روی میز قرار دهید و هر بار یک کارت، کالاها یا کاشی های درخواستی (همانطور که روی کارت ها نشان داده شده است) را از جلوی خود بردارید و در جعبه قرار دهید (کاشی های استفاده شده را به کیسه کالا برنگردانید).
برای هر کارت که تکمیل می کنید ، بلافاصله تعداد سکه های نشان داده شده روی کارت را دریافت کنید.
مرواریدهای نشان داده شده روی کارت ها در پایان بازی جز امتیاز شما محسوب می شوند. (همه کارت های تکمیل شده خود را در یک دسته به رو در مقابل خود نگه دارید)
توجه: هر کارت باید جداگانه تکمیل شود. هر کالایی که مقدار آن بیش از حد نیاز کارت باشد،آن مقدار مازاد از بین خواهد رفت و قابل ذخیره نمی باشد.
همچنین توجه داشته باشید کریستال های رنگین کمان قابل استفاده به عنوان هر کالا هستند اما به این نکته توجه کنید که کاشی که دو کریستال را نشان می دهد باید برای یک نوع کالا استفاده شود.
برای انجام این کارت باید حداقل 1 مورد از هر نوع کالای نشان داده شده را تحویل دهید.
برای انجام این کارت باید حداقل 6 مورد از هر نوع کالا را تحویل دهید. این کالاها می توانند 6 مورد مشابه یا متفاوت باشند.
برای انجام این کارت باید حداقل 5 کاشی جداگانه را تحویل دهید. آنچه روی کاشی ها نشان شده است مهم نیست.

پر کردن:
بعد از اینکه هر دو عمل خود را انجام دادید، باید کارت ها و هر کاشی خریداری شده خود را دوباره پر کنید. با این کار نوبت شما به پایان می رسد و سپس نوبت بازیکن بعدی خواهد بود.
کارتهای قرعهکشی: اگر کارتهای قرارداد را انجام دادهاید یا دور انداختهاید، دست خود را دوباره از روی عرشه روی سه کارت پر کنید. اگر همه کارتهای عرشه تمام شدهاند، شمع دور ریختنی را تغییر دهید تا یک عرشه جدید بسازید.
کاشیها را دوباره پر کنید: اگر کاشیهایی را در نوبت خریدید، کاشیهای دیگر را در آن مکان به سمت نماد پورت فشار دهید تا شکافها بسته شود. سپس، یکی یکی، فضای(های) خالی را با کاشی های جدید کیسه پر کنید. (برخلاف زمان تنظیم، همه کاشی های موجود در کیسه اکنون ممکن است به طور قانونی روی تخته قرار گیرند.)
توجه: در موارد نادری که کیسه خالی باشد، فضاهای روی تخته تا آخر بازی خالی می ماند.
کاشی های طوفان برفی: با پیشرفت بازی، پر کردن کاشی ها، کاشی های طوفان برفی بیشتر و بیشتری را روی تخته می آورد. آنها نشان دهنده خطر فزاینده سفر در امتداد ساحل یخی با نزدیک شدن به یخبندان زمستانی هستند.این کاشی ها را نمی توان خرید! به این ترتیب، فضاهای «ارزان» با پیشرفت بازی مسدود خواهند شد. توجه داشته باشید که بندر خورشید از ابتدای بازی یک طوفان برفی در جای خود دارد (چاپ شده روی تخته)، بنابراین هیچ مروارید شروعی کمتر از 1 سکه قیمت نخواهد داشت!

پایان بازی
کاشی های مروارید شروع در بندر سان را نمی توان از ابتدای بازی خریداری کرد. آنها فقط در پایان بازی، زمانی که نهنگ سواران به بندر سان باز می گردند، در دسترس قرار می گیرند.هنگامی که یک نهنگ سوار برگشت، ممکن است این مرواریدها را به روش معمول بخرد، و مرواریدهای گران قیمتی که بالاتر از مرواریدهای خریداری شده حرکت می کنند، به سمت پایین هل داده می شوند تا هر شکافی در پایان یک پیچ بسته شود. با این حال، هر فضای خالی در بالای این ستون هرگز با کاشی های کیسه پر نمی شود.
پس از خرید هر هفت کاشی مروارید شروع، بازی بلافاصله به پایان می رسد.
اکنون هر بازیکن تعداد مرواریدهای روی کاشی های خود و روی کارت های قرارداد تکمیل شده خود را می شمارد. بازیکنی که بیشترین مروارید را داشته باشد برنده است!
نکته: تساوی به نفع بازیکنی که بیشترین پول باقی مانده را داشته باشد قطع می شود. اگر باز هم مساوی باشد، بازیکن مساوی که بیشترین کاشی باقی مانده را داشته باشد برنده است.

افزونه های بازی
ممکن است شما بخواهید با استفاده از قوانین اضافی و افزونه های زیر تنوع به بازی خود اضافه کنید...فرمان قبیله:هنگام چیدمان بازی، به طور تصادفی سه (در یک بازی 2-4 نفره) یا چهار تا (در یک بازی 5-6 نفره) از کاشی های زیر را انتخاب کنید و آنها را بالای صفحه بازی قرار دهید. هر کاشی وظیفه ای را به تصویر می کشد که قبیله نهنگ سواران از شما می خواهد انجام دهید. اولین بازیکنی که در نوبت خود موفق شود اقدام هر کدام از کاشی ها را انجام دهد، می تواند کاشی مربوطه را بردارد. بازیکن بلافاصله سکه های نشان داده شده روی کاشی ها دریافت می کند. مروارید ها نیز در پایان بازی به همراه سایر امتیازات شمارش می شوند.اولین نفری باشید که سه قرارداد را انجام می دهد.
(+3 مروارید)
هشت سکه داشته باشید
(+2 مروارید)
هشت کاشی (کالا یا کریستال یا مروارید) داشته باشید.
(+2 سکه)
اولین نفری باشید که هشت مروارید (روی کارت ها و کاشی ها) به دست آورده اید.
(+3 سکه)
اولین کسی باشید که به بندر خرچنگ می رسد.
(+2 مروارید)
اولین نفری باشید که به بندر خورشید بازمی گردد.
(+3 مروارید)

جادوی نهنگ ها:
هنگام استفاده از این افزونه، نهنگ ها به صاحبان خود توانایی های جادویی می بخشند! هنگام چیدمان بازی، پس از انتخاب بازیکن شروع کننده، این کاشی ها را رو به بالا روی میز قرار دهید. به ترتیب از آخرین بازیکن (از آخرین بازیکن شروع می شود و با بازیکن شروع کننده تمام می شود) هر نهنگ سوار کاشی توانایی جادویی خود را انتخاب می کند و آن را در مقابل خود و در دید سایر بازیکنان قرار می دهد.برای این کار تمام کاشی ها در یک ردیف چیده می شوند و بازیکنان نمی توانند از بین کاشی ها هر کدام را که خواستند انتخاب کند. بلکه می توانند فقط از بین 3 کاشی سمت چپ انتخاب کنند. این روند ادامه پیدا می کند تا همه یک کاشی انتخاب کنند. بقیه کاشی های انتخاب نشده به جعبه برگردانده می شود.
هنگام انجام عمل دریافت سکه، به جای یک سکه ،دو سکه می گیرید.
هنگام انجام عمل خرید یک کاشی، می توانید هر تعداد کاشی که دوست دارید در بندرگاه فعلی خود خریداری کنید.
به عنوان یک اقدام، می توانید موقعیت هر دو کاشی را در پورت فعلی خود عوض کنید.
هنگام انجام عمل خرید یک کاشی، میتوانید هر کدام از کاشی ها در بندرگاه فعلی خود را صرف نظر از قیمت نشان داده شده در کنار آن، با قیمت یک سکه خریداری کنید.
زمانی که در ابتدای نوبتتان نهنگ سوار خود را در حرکت دهید ان حرکت به عنوان یکی از اقدامات شما محسوب نمی شود.
همه کالاهای روی کاشیهای شما میتوانند به عنوان کریستال (وحشی) حساب شوند.
اندازه دست شما شش کارت است، نه سه کارت. در شروع بازی شش قرعه کشی کنید و همیشه دست خود را به عدد شش برگردانید.

دسته بندی بازیخانوادگی
رده سنی+8
تعداد نفرات2-6 نفر
زمان60-90 دقیقه
پيچيدگي و سختي بازینیمه سبک
نیاز به زبان انگلیسیبی نیاز
كارت در بازيدارد
صفحه در بازیدارد
تاس در بازيندارد
مهره و آدمك در بازيدارد
توكن در بازيدارد
تولیدایرانی

تاکنون دیدگاهی در مورد این محصول ثبت نشده است!

تاکنون سوالی در مورد این محصول پرسیده نشده است!در مورد این محصول سوالی دارید؟

سوال خود را در این کادر مطرح کنید تا در کوتاهترین زمان ممکن به آن پاسخ دهیم

ارسال سوال

لطفا درخواست خود را به همراه شرایط و توضیحات مورد نظرتان را برای ما بنویسید تا در اولین فرصت بررسی کنیم

ثبت درخواست

سایر محصولات در همین گروه

لینک این محصول را از طریق یکی از شبکه های اجتماعی زیر برای دوستان خود ارسال کنید
با خرید این محصول به میزان تعیین شده به مجموعه امتیازهای شما در فروشگاه مانترا افزوده می شود.

 

امتیازهایی که کسب می کنیم چه فایده ای برایمان دارد؟

امتیازهای کسب شده در شرایط مختلف می تواند برای شما کارساز باشد. به عنوان مثال:

  • هر چقدر که امتیاز بیشتری کسب کرده باشید، در زمان قرعه کشی شانس بیشتری برای برنده شدن دارید.
  • زمانی که امتیازهای شما به میزان مشخصی برسد، شما تبدیل به کاربر ویژه فروشگاه مانترا می شوید و از آن پس به میزان مشخصی تخفیف بر روی تمام محصولات به شما تعلق می گیرد.
  • می توانید امتیازهای خود را به کیف پول تبدیل کنید و در خریدهای خود از آن استفاده کنید.

به این محصول نیاز دارید؟

لطفا شماره تماس خود را بگذارید تا به محض موجود شدن به شما اطلاع دهیم