بازی معدن الماس (Diamant)

Diamant

شناسه: 1503 برند: دایورژن گروه: بازی فکری

وضعیت: ناموجود

لطفا تماس بگیرید

معدن الماس شما را عازم کاوش در غاری به نام تاکورا می‌کند که به الماس‌های فراوانی که در آن نهفته معروف است. و تله‌های هولناکش! باید خطر کنید و پا به اعماق این غار بگذارید. قدم به قدم ببینید که آیا بهتر است همچنان به مسیر خود ادامه دهید، یا با احتیاط برای حفظ الماس‌هایتان به پناهگاه بیرون غار برگردید.


لطفا تماس بگیرید

بازی معدن الماس ( Diamant)

 

خلاصۀ بازی
معدن الماس شما را عازم کاوش در غاری به نام تاکورا می‌کند که به الماس‌های فراوانی که در آن نهفته معروف است ... و تله‌های هولناکش! باید خطر کنید و پا به اعماق این غار بگذارید. قدم به قدم ببینید که آیا بهتر است همچنان به مسیر خود ادامه دهید، یا با احتیاط برای حفظ الماس‌هایتان به پناهگاه بیرون غار برگردید.

هدف بازی
با مشعلی که در دست دارید، غار تاکورا را با احتیاط جستجو کنید. هر قدم که پیش می‌روید، دالان‌های جدیدی را کشف می‌کنید. باید الماس‌هایی را که در این مسیر می‌یابید، جمع‌آوری کنید.
سپس باید تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید به پناهگاه بازگردید تا گنجینۀ گرانبهایتان را در صندوقچه‌تان ذخیره کنید، یا ترجیح می‌دهید باز خطر ‌کنید و به این مسیر پرمخاطره در اعماق غار ادامه ‌دهید.
اگه در تله‌ای گرفتار شوید، باید تمام گنجینه‌تان را پشت سرتان رها کنید و به سمت در خروجی غار بگریزید و به پناهگاهتان بازگردید ... با دست خالی و پاهایی لرزان.
خطر کنید و پا به اعماق این غار بگذارید و تا می‌توانید الماس جمع کنید. باید هوشمند باشید که بتوانید یا قبل از گرفتار شدن در تله به پناهگاه برگردید، و یا به مسیر ادامه دهید و همۀ جواهراتی را که دیگران به جا گذاشته‌اند نیز از آنِ خود کنید. هر کس در پایان بازی، الماس بیشتری در صندوقچه‌اش داشته باشد، برندۀ بازی است!


اجزای بازی:
صفحۀ بازی
پناهگاه شما روی صفحۀ بازی قرار دارد و از طریق 5 مسیر به ورودی دروازه‌های غار تاکورا متصل می‌شود. هر ورودی بیانگر یک دور از بازی است.
سنگ‌های قیمتی
 سنگ‌های قیمتی دو نوع است: یاقوت 1 امتیازی و الماس 5 امتیازی. در غار تنها می‌شود یاقوت پیدا کرد. اما هر زمان که بخواهید می‌توانید 5 یاقوت را با 1 الماس عوض کنید.
کارت‌های کاوش در غار
کارت‌های کاوش در غار به شما نشان می‌دهد که هر بار که در غار پیش می‌روید، چه مقدار الماس در مسیرتان کشف می‌کنید. این کارت‌ها سه نوع‌اند:
کارت گنجینه: بیانگر تعداد یاقوت‌هایی است که در این قسمت از غار وجود دارد (1، 2، 3، 4، ...).
کارت تله: بیانگر تله‌هایی است که در غار شما را غافلگیر می‌کند. حواستان باشد که از عنکبوت‌های عظیم‌الجثه، مارها، حوضچۀ گدازه‌های آتشفشانی، گرداله‌های سنگی و دژکوب‌ها حذر کنید!
از هر تله در بازی سه عدد وجود دارد.
کارت اشیاء به یادگار مانده: ارزش این کارت‌ها با زمانی که آنها را بدست می‌آوریم، ارتباط دارد. پنج عدد از این نوع کارت در بازی وجود دارد.
کارت تصمیم‌گیری: این کارت‌ها به شما اجازه می‌دهد تصمیمتان را به سایر بازیکنان اعلام کنید: آیا به مسیرتان در غار ادامه می‌دهید؟ یا به پناهگاه باز می‌گردید؟
کارت ادامه: نشان می‌دهد که شما به جستجو ادامه می‌دهید.
کارت خروج: نشان می‌دهد که شما قصد دارید به پناهگاه بازگردید که سنگ‌های قیمتی‌تان را در صندوقچه‌تان قرار دهید.
تایل موانع: برای دنبال کردن روند بازی است. از 1 تا 5 شماره‌گذاری شده‌اند و ورودی‌های غار تاکورا را هر دور یکی پس از دیگری، مسدود می‌کنند.
صندوقچه: برای این است که جواهرات خود را پس از بازگشت به پناهگاه در آن ذخیره کنید و در تله‌های غار تاکورا گرفتار نشوید. تمام یاقوت‌ها و الماس‌هایی که در صندوقچه‌تان دارید تا آخر بازی در امان است.
پیش از اولین بازی، صندوقچه‌ها را طبق دستور زیر سَر هم کنید.
چیدمان
صفحۀ بازی را روی میز قرار دهید.
کارت‌های کاوش در غار را بُر بزنید و دستۀ کارت‌ها را در قسمت مشخص شده روی صفحۀ بازی قرار دهید.
هر بازیکن رنگی را انتخاب می‌کند و صندوقچه و مهرۀ کاوشگر همان رنگ را بر می‌دارد. مهره‌های کاوشگر باید جلوی دیدِ همۀ بازیکنان باشد.
هر بازیکن یک کارت تصمیم‌گیری ادامه و خروج بر می‌دارد.
یاقوت‌ها و الماس‌ها را در کنار صفحۀ بازی قرار دهید. اینجا منبع سنگ‌های قیمتی است.
تایل‌های موانع را جلوی ورودی مربوط به خود، کنار صفحۀ بازی قرار دهید.
روند بازی
هر دستِ بازی 5 دور است که با 5 ورودیِ غار نمایش داده می‌شود. در هر دور از بازی، بازیکنان تصمیم می‌گیرند که آیا در غار به مسیرشان ادامه ‌دهند و یا به پناهگاه باز ‌گردند.
روند هر دور بازی
پیشروی در غار: بالاترین کارت کاوش در غار را رو کنید و روی زمین بازی قرار دهید.
کارت گنجینه: از منبع سنگ‌های قیمتی به مقدار عدد روی کارت، یاقوت بر دارید. این یاقوت‌ها را به شکل مساوی بین بازیکنانی که هنوز در غار هستند تقسیم کنید. یاقوت‌های باقیمانده را روی کارت گنجینه بگذارید.
مثال: در یک بازی 5 نفره، کارتی با 9 یاقوت رو شده است. هر بازیکن 1 یاقوت در کنار صندوقچه‌اش می‌گذارد، و 4 یاقوت باقیمانده روی کارت گنجینه ذخیره می‌شود.
یاقوت‌هایی که در طول کاوش‌تان در کسب می‌کنید، بیرون صندوقچۀ شما قرار می‌گیرند و ممکن است حتی کمی دیرتر از دست بروند. تنها زمانی که محتاطانه (یا بزدلانه) به پناهگاه باز می‌گردید است که می‌توانید سنگ‌های قیمتی‌تان را در جای امنی در صندوقچه‌تان بگذارید.
کارت تله: اگر همان بار اولی که وارد غار شدید با تله‌ای مواجه شوید، اتفاقی نمی‌افتد و به کاوش ادامه می‌دهید. اما اگر برای بار دوم با همان نوع تله مواجه شوید، بلافاصله تمام بازیکنانی که هنوز در غار هستند، می‌سوزند و دست خالی به پناهگاه باز می‌گردند. در ادامه، یکی از آن دو کارت تله را بازی خارج کنید و دیگری را در دستۀ کارت‌های کاوش بُر بزنید. این دور از بازی در همین لحظه به پایان می‌رسد (پایان هر دور را در صفحۀ 8 بخوانید).
مثال: وقتی اولین کارت تله – کارت مار – رو می‌شود، اتفاقی نمی‌افتد و کاوش ادامه می‌یابد. زمانی که کمی جلوتر در این دور از بازی دومین کارت مار رو می‌شود، تمام بازیکنان حاضر در غار دوان دوان به سمت بیرون می‌گریزند و تمام گنجینه‌شان را در غار رها می‌کنند. این دور از بازی به پایان می‌رسد.
 (توضیح عکس) کاوش ادامه می‌یابد - کاوش ادامه می‌یابد – دور به پایان می‌رسد.
کارت اشیاء به یادگار مانده: این کارت در مسیر غار باقی می‌ماند و اتفاقی نمی‌افتد. مستقیماً به قسمت «تصمیم بازیکنان» بروید. کارت اشیاء به یادگار مانده تا زمانی که بازیکنی آن را بر نداشته و از غار خارج نشود، ارزشی ندارد.
تصمیم بازیکنان: پیش از آنکه کارت کاوش جدیدی رو شود، هر بازیکنی که هنوز در غار حضور دارد باید تصمیم بگیرد که یا به کاوشش به عمق غار ادامه دهد، یا اینکه احتیاط کند، به پناهگاه بازگردد و سنگ‌های قیمتی‌اش را در جای امنی در صندوقچه‌اش بگذارد.
برای این کار، دو کارت تصمیم‌گیری ادامه و خروج را در دست بگیرید. یکی را انتخاب کنید و به پشت روبروی خود قرار دهید. وقتی همه آماده بودند، همزمان کارت‌ها را رو کنید.
ادامه: شما به کاوشتان در غار ادامه می‌دهید تا گنجینۀ بیشتری جمع کنید.
خروج: شما به پناهگاه باز می‌گردید. به این صورت عمل ‌کنید:
مهرۀ کاوشگر خود را در پناهگاه بگذارید تا باقی بازیکنان به یاد داشته باشند که شما از غار برگشته‌اید.
در مسیر برگشت، تمام یاقوت‌های روی کارت‌های گنجینه‌ را بردارید. اگر همزمان چند بازیکن با هم خارج می‌شدند، تمام یاقوت‌ها را به طور مساوی بینشان تقسیم ‌کنید. اگر باز یاقوتی باقی ماند، آنها را به غار برگردانید روی یکی از کارت‌های گنجینه بگذارید.
اگر همزمان چند بازیکن با هم خارج می‌شدند، هیچکدامشان کارت اشیاء به یادگار مانده را برنمی‌دارد. برعکس، اگر یک بازیکن به تنهایی خارج می‌شد، تمام کارت‌های اشیاء به یادگار مانده را برمی‌دارد که به صورت زیر الماس نصیبش می‌کند:
سه کارت اشیاء به یادگار ماندۀ اول که غار را ترک کنند، 5 یاقوت (1 الماس) ارزش دارند.
کارت‌های اشیاء به یادگار ماندۀ بعدی هرکدام 10 یاقوت (2 الماس) ارزش دارند.
کارت‌های اشیاء به یادگار مانده‌ای را که با خود آورده‌اید در کنار صندوقچه‌تان قرار دهید و روی‌ آنها به مقدار ارزششان الماس بگذارید. جای این کارت‌ها تا آخر بازی امن است، انگار که در صندوقچه قرار گرفته باشند.
همۀ یاقوت‌هایی را که با خود از کاوش آورده‌اید، داخل صندوقچه قرار دهید. هر آنچه در داخل صندوقچه‌تان قرار دارد، تا آخر بازی دست نمی‌خورد و در امان است.
نکته: هر زمان که بخواهید می‌توانید 5 یاقوت را با 1 الماس عوض کنید.
زمانی که قسمت تصمیم بازیکنان به پایان رسید، یک کارت کاوش دیگر رو می‌کنیم و در ادامۀ مسیر غار قرار می‌دهیم.
پایان هر دور
 کاوش زمانی پایان می‌یابد که یا همۀ بازیکنان به پناهگاه بازگشته باشند و یا کارت تله‌ای برای دومین بار رو شده باشد.
سپس به دور بعد می‌رویم. برای این کار:
یک تایل موانع روی صفحۀ بازی قرار دهید تا ورودی غار مربوط به این دور از بازی را ببندید.
اگر یاقوتی روی کارت‌های گنجینه باقی مانده، آنها را به منبع سنگ‌های قیمتی برگردانید.
هر کارت اشیاء به یادگار مانده‌ای که در این کاوش هنوز در غار باقی مانده از بازی حذف کنید.
اگر این دور با کارت‌های تله به پایان رسید، یکی از دو کارت تلۀ مشابه را از بازی حذف کنید.
کارت‌های کاوشِ رو شده را در دستۀ کارت‌ها بُر بزنید و دوباره روی صفحۀ بازی قرار دهید.
دور جدید با رو کردن اولین کارت کاوش از دستۀ کارت‌ها شروع می‌شود.
پایان بازی
بازی زمانی تمام می‌شود که آخرین تایل موانع نیز روی پنجمین ورودی در غار قرار بگیرد.
هر بازیکن تعداد سنگ‌های قیمتی‌ای را که در صندوقچه‌اش در جای امنی ذخیره کرده بود می‌شمارد و مجموع آن را با سنگ‌های قیمتی روی کارت اشیاء به یادگار مانده‌اش جمع می‌زند و به امتیاز تبدیل می‌کند:
هر یاقوت = 1 امتیاز      هر الماس = 5 امتیاز        
بازیکنی که امتیاز بیشتری داشته باشد، برندۀ بازی است. در صورت تساوی، همۀ آن بازیکنان برندۀ بازی هستند.

از پنج ورودیِ غار تاکورا داخل آن شوید ...
در جستجوی الماس در غار پیش بروید ...
مراقب تله‌ها باشید!
مدام باید تصمیم بگیرید که آیا در غار می‌مانید یا به بیرون می‌گریزید؟
تا می‌توانید در صندوقچه‌تان الماس جمع کنید تا برندۀ بازی شوید.

معدن الماس یک بازی هوشمندانه و سریع بر پایۀ طمع و شانس است که شما را درگیر ماجراجویی بی‌نظیری می‌کند.
در جستجوی گنجینه‌های فراموش‌شده به اعماق غار تاکورا نفود کنید. اما باید احتیاط کنید، وگرنه در تله‌ گرفتار می‌شوید و هرچه الماس در غار جمع کرده بودید از دستتان می‌رود.

دسته بندی بازیمهمانی و دورهمی
رده سنی+8
تعداد نفرات3-8 نفر
زمان15-30 دقیقه
پيچيدگي و سختي بازیسبک
نیاز به زبان انگلیسیبی نیاز
كارت در بازيدارد
صفحه در بازیدارد
تاس در بازيندارد
مهره و آدمك در بازيندارد
توكن در بازيدارد
تولیدایرانی

تاکنون دیدگاهی در مورد این محصول ثبت نشده است!

تاکنون سوالی در مورد این محصول پرسیده نشده است!در مورد این محصول سوالی دارید؟

سوال خود را در این کادر مطرح کنید تا در کوتاهترین زمان ممکن به آن پاسخ دهیم

ارسال سوال

لطفا درخواست خود را به همراه شرایط و توضیحات مورد نظرتان را برای ما بنویسید تا در اولین فرصت بررسی کنیم

ثبت درخواست

سایر محصولات در همین گروه

لینک این محصول را از طریق یکی از شبکه های اجتماعی زیر برای دوستان خود ارسال کنید
با خرید این محصول به میزان تعیین شده به مجموعه امتیازهای شما در فروشگاه مانترا افزوده می شود.

 

امتیازهایی که کسب می کنیم چه فایده ای برایمان دارد؟

امتیازهای کسب شده در شرایط مختلف می تواند برای شما کارساز باشد. به عنوان مثال:

  • هر چقدر که امتیاز بیشتری کسب کرده باشید، در زمان قرعه کشی شانس بیشتری برای برنده شدن دارید.
  • زمانی که امتیازهای شما به میزان مشخصی برسد، شما تبدیل به کاربر ویژه فروشگاه مانترا می شوید و از آن پس به میزان مشخصی تخفیف بر روی تمام محصولات به شما تعلق می گیرد.
  • می توانید امتیازهای خود را به کیف پول تبدیل کنید و در خریدهای خود از آن استفاده کنید.

به این محصول نیاز دارید؟

لطفا شماره تماس خود را بگذارید تا به محض موجود شدن به شما اطلاع دهیم