بازی قلعه های برگاندی (The Castles of Burgundy)

The Castles of Burgundy

شناسه: 1435 برند: چارپایه گروه: بازی فکری

وضعیت: در حال فروش

740,000 651,200 تومان

درّه‌ی لوآر، فرانسه - قرن پانزدهم میلادی: بازیکنان، در نقشِ شاهزادگانی قدرتمند و پُرنفوذ، تلاش‌های خود را هوشمندانه معطوفِ تجارت و ساخت‌وساز می‌کنند تا املاک و زمین‌های خود را به اوج شکوفایی برسانند.


740,000 651,200 تومان

بازی فکری و استراتژی قلعه های برگاندی The Castles of Burgundy

درّه‌ی لوآر، فرانسه - قرن پانزدهم میلادی:
بازیکنان، در نقشِ شاهزادگانی قدرتمند و پُرنفوذ، تلاش‌های خود را هوشمندانه معطوفِ تجارت و ساخت‌وساز می‌کنند تا املاک و زمین‌های خود را به اوج شکوفایی برسانند.
امکاناتِ عملیاتی را تاس‌ها تعیین می‌کنند ولی تصمیمِ نهایی، همواره با بازیکنان است. تجارت و بازرگانی، کشاورزی و دام‌پروری، شهرسازی و پیشرفت‌های علمی، همه و همه، راه‌های رسیدن به باروَری و شکوفایی هستند!
وجود راه‌های مختلف برای کسبِ امتیاز، هوشمندی، برنامه‌ریزی و دقتی فوق‌العاده را برای هر دور از بازی، طلب می‌کند. به‌لطفِ وجود زمین‌ها و املاک مختلف، بازی، به ورطه‌ی تکرار نیفتاده و تا مدّت‌ها برای بازیکنان چالش‌برانگیز خواهد بود...

 

هم اکنون، قرن پانزدهم میلادی در برگاندی، مرکز فرانسه است. به عنوان یک دوک تأثیرگذار، هدف شما این است که از طریق توسعه استراتژیک و تجارت، مردم سرزمین خود را به رفاه برسانید.
تاس خود را بریزید تا گزینههای شما آشکار شود و استراتژیهایی پیدا کنید که شما را به پیروزی برساند. چه تجارت، چه کشاورزی، حتی ساخت و ساز یا دانش آکادمیک، از جمله مسیرهای مختلف هستند که به رفاه مردم و افزایش اعتبار شما منجر میشود. راههای زیادی برای به دست آوردن امتیاز در این بازی وجود دارد. استراتژی خود را عاقلانه انتخاب کنید!
به لطف صفحههای مختلف، بازی تنوع زیادی را ارائه میدهد و حتی برای بازیکنان با تجربه نیز چالش برانگیز است، زیرا هیچ دو بازی به طور یکسان انجام نمیشود.
برنده، بازیکنی است که بیشترین امتیاز را در پایان بازی داشته باشد.

 

اجزاي بازي
برای بازی پایه:
164 کاشی ششضلعی:(داخل پرانتز رنگ پشت کاشی است)
- 8 ست 7تایی کاشی ساختمان (40 بژ، 16 سیاه)
- ۴ ست ۷تایی کاشی دام (20 سبز روشن، 8 سیاه)
- 26 کاشی آکادمی(20 زرد، 6 سیاه)
- 16 کاشی قلعه (14 سبز تیره، 2 سیاه)
- 12 کاشی معدن (10 خاکستری، 2 سیاه)
- 26 کاشی کشتی (20 آبی، 6 سیاه)
42 کاشی کالای تجاری (مربع شکل، از هر رنگ7 عدد)
24 سکه نقره
26 توکن کارگر
12 کاشی جایزه (1 عدد کوچک و 1 عدد بزرگ در 6 رنگ)
4 کاشی امتیاز (100/200 امتیاز برای هر بازیکن)
8 مهره بازیکنان (از هر رنگ ۲ عدد)
9 تاس (از هر رنگ بازیکنان ۲ عدد، به علاوه 1 سفید)
1 صفحه اصلی بازی (دو طرفه)

16 صفحه شخصی بازیکنان (4 صفحه با شماره 1 و 2، 1 صفحه از هر شماره 3 الی 10)
4 صفحه راهنمای شخصی

برای بازی با استفاده از اکسپنشنها:
4 کاشی ششضلعی اضافی(غاز-بالابر-۲عدد آکادمی)
9 کاشی ششضلعی «قلعههای سفید» (۷ بژ، 2 سیاه)
5 کاشی ششضلعی «کاروانسرا»
12 کاشی «مسیرهای تجاری»
18 کاشی «سپر»
6 صفحه اضافی (11a-11f): «پستهای مرزی»
۸ صفحه اضافی (a2/12a1+b2/12b1): «بازی تیمی»
2 صفحه دیگر (13a + 13b): «بازی انفرادی»

 

این بازی شامل 5 فاز است که با حروف A تا E نشان داده شده است. هر فاز از 5 راند تشکیل شده است.
قبل از هر فاز
در ابتدای هر فاز موارد زیر را انجام دهید:
- کاشیهای ششضلعی را که هنوز روی صفحه بازی هستند بردارید و دوباره در جعبه بازی قرار دهید. (این قسمت را در ابتدای فاز A رد کنید) (توجه: هیچ کالایی را از انبارها خارج نکنید!)

- کاشیهای ششضلعی جدید را -بهشکل تصادفی- کشیده و « بهرو » در خانههای ششضلعی همرنگ، در انبارهای شمارهدار بگذارید.

- هشت فضای انبار مرکزی را با کاشیهای ششضلعی(با پشت سیاه) به صورت تصادفی پر کنید. کاشی ها به رو قرار میگیرند

- برای راند جاری، یک دسته کاشی کالا -از دستههای موجود در ردیف فاز بازی- برداشته و کاشیها را بهرو در ۵ خانه ستون راندهای بازی در سمت چپ صفحه اصلی بگذارید

پنج راند بازی
بعد از آمادهسازی و چیدمان، 5 راند بازی، به شرح زیر انجام میشود:
ابتدا هر بازیکن دو تاس خود را میریزد. علاوه بر این بازیکن شروع کننده تاس سفید را نیز میریزد. همه تاس ها باید برای همه بازیکنان قابل مشاهده باشد.
توجه: ریختن همه تاس ها به طور همزمان به بازیکنان اجازه میدهد تا نوبت خود را برنامه ریزی کنند.
بازیکن شروع کننده دور را شروع میکند.

ابتدا بازیکن شروع کننده، بالاترین کاشی کالای ستون کاشیهای کالا (ستون مراحل پنجگانه) را برداشته و در خانهي کالای انباری که شمارهاَش با عدد(نتیجهی) تاس سفید، یکی است، میگذارد. بازیکن شروع کننده نمیتواند در حین نوبت خود از تاس سفید کمک بگیرد (و نتیجه آن با استفاده از کارگر قابل تغییر نیست!).

سپس، بازیکن آغازین نوبت خود را بازی میکند. پس از نوبت بازیکن شروع کننده، نوبت بازیکنان دیگر است. ترتیب بازیکنان با توجه به قرارگیری مهره آنها در مسیر پل از چپ به راست و از بالا به پایین است.
وقتی همه بازیکنان نوبت خود را به پایان رساندند، دور بعدی شروع میشود و به همین ترتیب ادامه مییابد.

از آنجا که ابتدای هر فاز 5 کاشی کالا روی خانههای نشانگر فاز بازی قرار دارد و هر دور، یکی از آنها روی انبار قرار میگیرد، همیشه میتوانید ببینید در چه فازی هستید و چند دور از فاز فعلی باقی مانده است.

نوبت یک بازیکن...

در طول هر نوبت، یک بازیکن میتواند دو اکشن انجام دهد، یکی برای هر تاس. تاسهای استفاده شده روی تصویر دوک روی صفحه شخصی قرار میگیرند.
توکنهای کارگر:
از کارگران میتوان در هر زمان برای تغییر نتیجه تاس خود استفاده کرد. برای استفاده از کارگر، آن را به بانک منابع کنار صفحه بازی برگردانید.
هر کارگری که استفاده میکنید نتیجه تاس را 1 واحد افزایش یا کاهش میدهد.

شما میتوانید از یک کارگر برای تغییر نتیجه تاس از 1 به 6 یا برعکس استفاده کنید. شما میتوانید از چندین کارگر همزمان برای تغییر نتیجه استفاده کنید.
مثال: آنا با استفاده از 2 کارگر، 2 را به 6 تبدیل میکند و سپس از انبار 6 ، کاشی ششضلعی میگیرد.
اکشنهای دوگانه بازی
براي انجام هر اکشن، به یک تاس نیاز دارید. 2 اکشن هر نوبت، میتوانند با هر ترکیب و ترتیب، انجام بگیرند (حتی میتوان یک اکشن را 2بار انجام داد).

اکشن ۱: « برداشتن کاشی ششضلعی از صفحهی اصلی »
نتیجه تاس شما میگوید که از کدام انبار میتوانید یک کاشی ششضلعی به انتخاب خود بردارید. کاشی ششضلعی انتخاب شده در یک فضای ذخیره سازی خالی (= "فضاهای کلیدی") در پایین سمت چپ صفحه شما قرار میگیرد.
اگر فضای خالی ندارید، ابتدا باید یک کاشی موجود را از روی صفحه خود سوزانده تا فضای خالی ایجاد کنید. این معمولاً ایده بدی است و باید از آن اجتناب کرد.
اکشن ۲:« اضافه کردن کاشی ششضلعی به ملک شخصی »
یکی از کاشیهای ششضلعی خود را از محل ذخیره صفحه بازیکن خود (پایین سمت چپ) انتخاب کنید و آن را در یک فضای ششضلعی استفاده نشده در "ملک" خود قرار دهید که با نتیجه تاس و رنگ کاشی مطابقت دارد. هر کاشی جدید حتماً باید حداقل به یک کاشی موجود از قبل، متّصل شود. رنگ کاشی ششضلعی همیشه باید با رنگ خانه ای که در آن قرار میگیرد مطابقت داشته باشد.
اولین کاشی باید حتماً در یکی از 6 خانهی دور « قلعهی وسط » قرار بگیرد.
بسته به نوع کاشی که قرار دادهاید، یکی از موارد زیر بلافاصله پس از آن اتفاق میافتد:
آکادمی(زرد): 26 کاشی آکادمی مختلف وجود دارد. مزایای آنها به تفصیل در صفحات 9-11 توضیح داده شده است.

کشتی (آبی): هر زمان که یک کشتی را در صفحه خود قرار میدهید، بلافاصله دو اتفاق میافتد:

1. بازیکن، همهی کاشیهای کالای موجود در یکی از انبارهاي شمارهدار را برداشته و در خانههای مخصوص ذخیرهی کالا در سمت راست صفحهی خود میگذارد.

نکته: شما میتوانید هر انبار را انتخاب کنید! نیازی نیست انباری را انتخاب کنید که با نتیجه تاس مورد استفاده خود مطابقت داشته باشد.

بازیکنان میتوانند حداکثر سه نوع (= رنگ) مختلف کالا را روی صفحه بازیکن خود ذخیره کنند. کاشیهای همرنگ در یک دسته قرار میگیرند. و کالاهاي متفاوت درکنارهم قرار میگیرند. اگر به دلیل این محدودیت، بازیکن نتواند کاشی کالا را در یکی از فضاهای ذخیره سازی خود قرار دهد، آن کاشی در انبار باقی میماند.

مثال: کارن یک کشتی روی ملک خود قرار داده است. او در حال حاضر میتواند کالا از انبار دریافت کند: او یک کالای فیروزه ای روی کالای فیروزه ای دیگرش میچیند ولی از آنجایی که یک خانه خالی بیشتر ندارد، باید بین کالای قهوهای یا صورتی انتخاب کند که کدام را بردارد. کالای انتخاب شده با کالاهای موجود همرنگ نیست پس در ستون جداگانه قرار میگیرد.

2. بازیکن، مهرهی خود را روی ردیف نوبت، یک خانه به چپ میبرد؛ اگر این خانه، پر بود، بازیکن، مهرهی خود را روی مهره یا مهرههای موجود در آن میگذارد؛ اگر این حرکت، باعث شود که او آغازکنندهی دور بعدی بشود، تاس سفید را نیز دریافت میکند.
اکشن ۳:«فروش کالا »
یکی دیگر از موارد استفاده از تاس شما، فروش یک دسته کالا از یک نوع از محل نگهداری کالاهای شما است. نتیجه تاس نشان میدهد که کدام نوع (= رنگ) قابل فروش است. برای فروش کالا، همه کاشیهای آن رنگ را روی فضای ذخیره سازی کالاهای فروخته شده روی صفحه شخصی خود قرار دهید. موارد زیر را نیز دریافت خواهید کرد:
- دقیقاً یک سکه نقره از بانک بازی، مهم نیست که چند کاشی فروخته اید
- 2/3/4 امتیاز برای هر کاشی کالای فروخته شده (بسته به تعداد بازیکنان)
توجه: بازیکنان در هنگام عملیات "فروش کالا" باید همهی کالاهای همجنس (همرنگ) خود را همزمان باهم بفروشند.
اکشن ۴: «برداشتن توکنهای کارگر »
در نهایت، هر بازیکنی میتواند با مصرف هرکدام از تاسهای خود، ۲ توکن کارگر دریافت کند. نتیجه تاسها اهمیت ندارد.

پایان یک فاز بازی
هر فاز پس از پنج راند به پایان میرسد. در انتهای فاز، بازیکنان 1 سکه نقره به ازای هر معدن موجود در ملک خود دریافت میکنند. همچنین ممکن است چند کاشی زرد رنگ آکادمی وجود داشته باشد که در پایان یک فاز تأثیر بگذارد. سپس فاز بعدی آغاز میشود (صفحه 3 را ببینید).
پـايان بازي
بازی با اتمام فاز پنجم (فاز E) به پایان میرسد. امتیازشماری نهایی، به ترتیب زیر صورت میگیرد:
- هر کاشی کالای فروخته نشده: 1 امتیاز.
- هر سکه نقره: 1 امتیاز.
- به ازای هر دو توکن کارگر: 1 امتیاز.
- امتیازات هر کاشی آکادمی، نیز محاسبه میشود، البته اگر امتیاز داشته باشد (به صفحات 9-11 مراجعه کنید)
توجه: فقط کاشیهای ششضلعی که در ملک شما قرار گرفته است را بررسی کنید. کاشیهای ششضلعی در محل خانههای کلیدی محاسبه نمیشود!.
بازیکنی که بیشترین امتیاز را کسب کرده است برنده میشود. اگر تساوی بوجود آمد، بازیکنی که کمترین خانه ششضلعی استفاده نشده در ملک خود را داشته باشد برنده بازی است.(به گفته برخی، قانون جدید تساوی، برعکس مورد گفته شده است) در صورت تساوی دوباره، بازیکنی برنده است که نوبت بازیاش عقبتر از دیگری بوده است.

دسته بندی بازیاستراتژیک
رده سنی+12
تعداد نفرات1-4 نفره
زمان90-120 دقیقه
پيچيدگي و سختي بازیمتوسط
نیاز به زبان انگلیسیبی نیاز
كارت در بازيندارد
صفحه در بازیدارد
تاس در بازيدارد
مهره و آدمك در بازيدارد
توكن در بازيدارد
تولیدایرانی

تاکنون دیدگاهی در مورد این محصول ثبت نشده است!

تاکنون سوالی در مورد این محصول پرسیده نشده است!در مورد این محصول سوالی دارید؟

سوال خود را در این کادر مطرح کنید تا در کوتاهترین زمان ممکن به آن پاسخ دهیم

ارسال سوال

لطفا درخواست خود را به همراه شرایط و توضیحات مورد نظرتان را برای ما بنویسید تا در اولین فرصت بررسی کنیم

ثبت درخواست

سایر محصولات در همین گروه

لینک این محصول را از طریق یکی از شبکه های اجتماعی زیر برای دوستان خود ارسال کنید
با خرید این محصول به میزان تعیین شده به مجموعه امتیازهای شما در فروشگاه مانترا افزوده می شود.

 

امتیازهایی که کسب می کنیم چه فایده ای برایمان دارد؟

امتیازهای کسب شده در شرایط مختلف می تواند برای شما کارساز باشد. به عنوان مثال:

  • هر چقدر که امتیاز بیشتری کسب کرده باشید، در زمان قرعه کشی شانس بیشتری برای برنده شدن دارید.
  • زمانی که امتیازهای شما به میزان مشخصی برسد، شما تبدیل به کاربر ویژه فروشگاه مانترا می شوید و از آن پس به میزان مشخصی تخفیف بر روی تمام محصولات به شما تعلق می گیرد.
  • می توانید امتیازهای خود را به کیف پول تبدیل کنید و در خریدهای خود از آن استفاده کنید.

به این محصول نیاز دارید؟

لطفا شماره تماس خود را بگذارید تا به محض موجود شدن به شما اطلاع دهیم