بازی اسکات وازیگ (Scout)

Scout

شناسه: 1751 برند: ایران وازیگ گروه: بازی فکری

وضعیت: در حال فروش

189,000 166,320 تومان

در این بازی بازیکنان به نوبت یک سری کارت قوی تر از مجموعه قبلی بازی می کنند و کارت¬های مجموعه قبلی را برمیدارند تا امتیاز بگیرند...


189,000 166,320 تومان

ویدیوی آموزش و گیم پلی بازی اسکات Scout

 

بازی اسکات Scout

محصول گروه ایران وازیگ

 

در این بازی بازیکنان به نوبت یک سری کارت قوی تر از مجموعه قبلی بازی می کنند و کارت¬های مجموعه قبلی را برمیدارند تا امتیاز بگیرند. کارت‌های در دست شما ممکن است مجموعه‌های قدرتمندی تشکیل دهند، اما نمی‌توانید این کارت‌ها را به ترتیب دلخواهتان مرتب کنید.
به طور هوشمندانه بازی و اسکات کنید تا بتوانید مجموعه قدرتمندی از کارت¬ها را کنار هم قرار دهید. تعداد دورهایی که بازی می¬کنید مطابق با تعداد بازیکنان است و بازیکنی که بالاترین امتیاز را داشته باشد برنده می شود.

 

اجزاء
* 45 کارت
هر کارت دارای یک عدد متفاوت در گوشه سمت چپ بالا و پایین سمت راست است. اعداد نوشته شده روی کارت¬ها 45 جفت مختلف بین "1" تا "10"می¬باشد. (همه کارت ها منحصر به فرد هستند.)
* 15 توکن اسکات
* 5 توکن دوگانه
راه اندازی بازی
* بازیکن شروع¬کننده را به هر شکلی که دوست دارید تعیین کنید.
* کارت های زیر را با توجه به تعداد بازیکنان در جعبه برگردانید:
• 3 بازیکن:
همه کارت های دارای عدد "10" (9 کارت)
• 4 بازیکن:
کارتی که هر دو عدد "9" و "10" را با هم دارد (1 کارت)
هنگام بازی با 5 بازیکن، هیچ کارتی را به جعبه برنگردانید. تمام کارت ها استفاده خواهند شد.
* توکن دوگانه مطابق با تعداد بازیکنان استفاده خواهد شد. باقیمانده توکن¬های دوگانه را به جعبه برگردانید.

راه اندازی بازی
* تمام توکن¬های اسکات را در وسط بازی قرار دهید.
* به هر بازیکن یک توکن دوگانه بدهید.

* کارت ها را بر بزنید و به بازیکنان بدهید. بازیکنان هر کدام 12 کارت در یک بازی 3 نفره، 11 کارت در یک بازی 4 نفره و 9 کارت در یک بازی 5 نفره دریافت می کنند.
(کارت ها طوری بر بزنید که جهت¬های بالا به پایین آنها نیز به طور تصادفی به هم بریزد.)
تا زمانی که همه کارت ها پخش نشده است ، کارت هایی را که به شما داده شده است را در دست خود قرار ندهید.
چیدمان راه اندازی (برای 4 بازیکن)
* بعد از اینکه همه کارت ها پخش شد، بازیکنان دست خود را برمی¬دارند ، مراقب باشید کارت ها را از دید دیگر بازیکنان پنهان کنید.
*دست کارت های خود را به گونه ای نگه دارید که بتوانید عدد بزرگ¬تر که در سمت چپ-بالا قرار گرفته است را ببینید. این اعداد به عنوان اعداد اصلی کارت¬های شما به حساب می آیند.
در طول بازی، نمی‌توانید ترتیب کارت‌های در دستتان را عوض کنید یا آنها را وارونه بچرخانید.
با این حال، فقط در شروع هر دور (بلافاصله پس از بررسی دست کارت‌های خود)، می‌توانید همه کارت‌ها (نه بخشی از آنها) را در دست خود وارونه بچرخانید.

چگونه دست کارت خود را بچرخانیم :
1. کارت ها را جمع کنید.
2. آنها را بچرخانید.
3. آنها را باز کنید.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
روند چرخش در بازی
از بازیکن شروع کننده در جهت عقربه¬های ساعت بازی را شروع کنید. در نوبت خود یکی از اقدامات زیر را انجام دهید.
الف. بازی کنید
ب. اسکات بزنید
ج. عمل دوگانه بزنید
• الف. بازی کنید
مجموعه ای از کارت(ها) را از دست خود انتخاب کنید و آن را به رو در وسط بازیکنان قرار دهید.
این عمل "بازی" نام دارد.
برای بازی، 2 قانون زیر را رعایت کنید.
1. اگر فقط یک کارت بازی می کنید، یک کارت دلخواه را از کارت¬های خود انتخاب کنید.
هیچ محدودیتی برای تعداد کارت های استفاده شده برای تشکیل یک مجموعه وجود ندارد، اما فقط می¬توانید کارت هایی را که مجاور یکدیگر هستند را انتخاب و بازی کنید.
نکاتی در مورد کارت های مجاور در دست شما :
اگر چند کارت بازی می کنید، کارت های مجاوری که از دست خود انتخاب می¬کنید باید کارت های هم شماره یا کارت های متوالی به ترتیب صعودی یا نزولی باشند.
مجموعه ای از کارت(ها) را از دست خود انتخاب کنید و آن را به رو در وسط بازیکنان قرار دهید. این عمل "بازی" نام دارد.( مجموعه قبلی در شروع هر دور وجود ندارد.)
2. اگر مجموعه قبلی وجود نداشته باشد، می توانید هر مجموعه ای از کارت ها را بازی کنید. اگر مجموعه قبلی وجود دارد، مجموعه¬ای قدرتمندتر از مجموعه قبلی بازی کنید.
 

نکاتی درباره مجموعه‌ها قدرتمندتر از مجموعه قبلی
اگر مجموعه قبلی وجود دارد، ابتدا تعداد کارت های تشکیل دهنده مجموعه قبلی را بررسی کنید. مجموعه¬ای با کارت های بیشتر قدرتمندتر است. شما می توانید هر مجموعه ای را با کارت های بیشتر بازی کنید اما نمی توانید هیچ مجموعه ای را با کارت های کمتر بازی کنید.
اگر مجموعه¬ای را با همان تعداد کارت بازی می کنید، نوع مجموعه ها را بررسی کنید. مجموعه ای از کارت¬های هم شماره قدرتمندتر از مجموعه ای از کارت های متوالی است.
اگر مجموعه قبلی شامل کارت های متوالی باشد، می توانید مجموعه ای از کارت¬های هم شماره را بازی کنید، اما اگر مجموعه قبلی شامل کارت های هم شماره باشد، نمی¬توانید مجموعه ای از کارت های متوالی را بازی کنید.
اگر تعداد کارت‌ها و نوع مجموعه¬ها یکسان باشد، کمترین عدد کارت¬ها را با هم مقایسه کنید. مجموعه¬ای که کمترین عدد کارت¬ آن بیشتر باشد قدرتمندتر است. بنابراین تنها در صورتی می توانید مجموعه خود را بازی کنید که کمترین عدد کارت¬ مجموعه شما بیشتر از کمترین عدد کارت¬ مجموعه قبلی باشد.
اگر بازی می‌کنید، ست قبلی را به پشت به عنوان امتیاز کنار خود قرار دهید.
کارت¬هایی که بازی کرده اید یک مجموعه جدید خواهد بود و شما "مالک" مجموعه جدید هستید.

ب. اسکات
از مجموعه قبلی، 1 کارت را بردارید (اگر مجموعه ای دارای چند کارت باشد شما مجاز به برداشتن اولین و آخرین کارت آن هستید) و آن را در هر موقعیت و جهت که دوست دارید قرار دهید. این عمل "اسکات" نام دارد. (میتوانید کارت برداشته شده را در هر جهتی که خواستید بچرخانید و آن را در هر جایی از دستتان قرار دهید.)

زمانی که عمل اسکات را انجام می¬دهید صاحب مجموعه قبلی یک توکن اسکات را از مرکز میز دریافت می کند و آن را در مقابل خود قرار می دهد. در نظر گرفته می شود که تعداد نامحدودی توکن اسکات وجود دارد. اگر توکن های اسکات تمام شد، آنها را با اجزای دیگری جایگزین کنید.
پس از عمل اسکات ، اگر حتی 1 کارت از آن باقی مانده باشد، مجموعه قبلی و مالک مجموعه قبلی بدون تغییر باقی می ماند.
ج. دوگانه
با پرداخت توکن دوگانه خود و قرار دادن آن در مرکز میز، می¬توانید بلافاصله پس از اسکات زدن یک کارت از مجموعه قبلی، بازی کنید. هر بازیکن می تواند یک بار در هر دور عمل دوگانه را انجام دهد.
پایان هر دور
زمانی که یکی از بازیکنان به یکی از شرایط زیر دست یابد، دور بلافاصله پایان می یابد:
1-کارت¬های یک بازیکن تمام شود
2- هیچکدام از بازیکنان نتوانند بازی کنند و فقط عمل اسکات را انجام دهند.

امتیاز شماری
تمام امتیازات بازیکنان را محاسبه کنید و آنها را یادداشت کنید.
* برای هر کارت و توکن اسکات که به دست آورده اید 1 امتیاز کسب می¬کنید.
*به ازای هر کارت باقی مانده در دست خود 1 امتیاز از دست می دهید. بجز زمانی که بازیکنان مطابق با حالت 2 نتوانند بازی کنند و فقط عمل اسکات را انجان دهند که در این حالت کارت¬های بازیکن صاحب مجموعه امتیاز منفی به حساب نمی¬آید.
* توکن دوگانه و مجموعه کارت¬های قبلی امتیاز به حساب نمی آیند.
اگر پیروز بازی نبودید :
اگر مطابق با شرط 1 پیروز بازی بودید :

اگر مطابق با شرط 2 پیروز بازی بودید :

راه اندازی دور بعدی
بازیکن سمت چپ بازیکن شروع کننده دور قبلی ، بازیکن شروع کننده دور بعدی خواهد بود و بازی مجدد شروع خواهد شد.
پایان بازی
پس از انجام چند دور بازی که مطابق با تعداد بازیکنان است، بازیکنی که بیشترین امتیاز کل را داشته باشد برنده می شود. در صورت تساوی، بازیکنان مساوی برد را تقسیم خواهند کرد.

دسته بندی بازیخانوادگی
رده سنی+8
تعداد نفرات2-5 نفر
زمان15-30 دقیقه
پيچيدگي و سختي بازیسبک
نیاز به زبان انگلیسیبی نیاز
كارت در بازيدارد
صفحه در بازیندارد
تاس در بازيندارد
مهره و آدمك در بازيندارد
توكن در بازيدارد
تولیدایرانی

تاکنون دیدگاهی در مورد این محصول ثبت نشده است!

تاکنون سوالی در مورد این محصول پرسیده نشده است!در مورد این محصول سوالی دارید؟

سوال خود را در این کادر مطرح کنید تا در کوتاهترین زمان ممکن به آن پاسخ دهیم

ارسال سوال

لطفا درخواست خود را به همراه شرایط و توضیحات مورد نظرتان را برای ما بنویسید تا در اولین فرصت بررسی کنیم

ثبت درخواست

سایر محصولات در همین گروه

لینک این محصول را از طریق یکی از شبکه های اجتماعی زیر برای دوستان خود ارسال کنید
با خرید این محصول به میزان تعیین شده به مجموعه امتیازهای شما در فروشگاه مانترا افزوده می شود.

 

امتیازهایی که کسب می کنیم چه فایده ای برایمان دارد؟

امتیازهای کسب شده در شرایط مختلف می تواند برای شما کارساز باشد. به عنوان مثال:

  • هر چقدر که امتیاز بیشتری کسب کرده باشید، در زمان قرعه کشی شانس بیشتری برای برنده شدن دارید.
  • زمانی که امتیازهای شما به میزان مشخصی برسد، شما تبدیل به کاربر ویژه فروشگاه مانترا می شوید و از آن پس به میزان مشخصی تخفیف بر روی تمام محصولات به شما تعلق می گیرد.
  • می توانید امتیازهای خود را به کیف پول تبدیل کنید و در خریدهای خود از آن استفاده کنید.

به این محصول نیاز دارید؟

لطفا شماره تماس خود را بگذارید تا به محض موجود شدن به شما اطلاع دهیم